Jak fungují šatní skříňky na PEF?

 

Dne 25. 4. 2017 byl spuštěn zkušební provoz systému šatních skřínek na budově Q pro studenty Mendelovy univerzity. Do systému má přístup každý aktivní student MENDELU. Před jeho používáním si prosím pečlivě nastudujte Metodický pokyn rektora č. 1/2017, který se systému týká. Některé body v tomto Metodickém pokynu rektora č. 1/2017 jsou účinné až po skončení zkušebního provozu šatních skříněk (např. poplatek spojený s využíváním šatních skříněk, apod.), tedy až od 1. září 2017, zkušebního provozu se tedy netýkají.

 

 

Šatní skříňky umístěné v prostorách budovy Q Mendelovy univerzity v Brně fungují na ISIC kartu a jsou určeny pro dočasné ukládání osobních věcí studentů v průběhu jednoho dne, a to pouze v době, kdy je budova Q oficiálně otevřena, tj. zpravidla mezi 6:00 až 22:00 hodin.

Pokud student nevyklidí šatní skříňku při svém odchodu z budovy Q, do konce provozní doby budovy Q hodin v den, kdy skříňku použil, systém šatní skříňku tohoto uživatele zablokuje pro další používání. Zámek šatní skříňky zůstane uzamčen a šatní skříňku může odblokovat pouze určený pracovník (viz níže). Žádná další šatní skříňka nebude uživateli systémem přidělována, uživatel bude v systému veden jako blokovaný uživatel, a to do doby, než šatní skříňku odblokuje určený pracovník. Uživatel tedy v tomto případě musí osobně požádat o odblokování šatní skříňky na děkanátu PEF.

Seznam pracovníků určených k obsluze systému šatních skříněk v budově Q:

Jméno Pracoviště Kancelář Telefon Mobil
Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M. děkanát PEF BA39N1082
(Q1.82)
545 132 702 731 671 946
Ing. Jiří Passinger ústav informačních technologií (CP) BA39N1035
(Q1.35)
545 132 770 733 598 040
Ing. Kamil Trávníček provozní odbor (OK REK) BA01N3076
(A3.76)
 545 135 018  737 251 237
 Ing. Eva Svobodová  oddělení provozních služeb a údržby (PRO OK REK)  BA01N3079
(A3.79)
 545 135 061  603 445 783
 Ing. Jaromír Landa, Ph.D.  ústav informatiky (PEF)  BA39N2064
(Q2.64)
 545 132 264  ---

 

 

Dotazy či připomínky pište na e-mail: skrinky@pef.mendelu.cz