Studentské spolky

 

SUPEF

 

Členové Spolku SU PEF (Spolek Studentské unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně) se aktivně zapojují do dění na fakultě a každodenně pracují na tom, aby byl pro tebe život na fakultě příznivější. Zabýváme se řadou vzdělávacích a zábavných projektů, na kterých se můžeš odreagovat.

Posláním Spolku SU PEF je šířit dobré jméno fakulty, budovat dobrou pověst studentů a absolventů. Jednou ze složek naší práce je také navazovat spolupráci s firmami a veřejností s cílem poskytování výhod studentům PEF MENDELU. Pořádáme pro tebe různé zábavné, kulturní či sportovní akce a snažíme se ti tak co nejvíce zpříjemnit studentský život.

 

 

www.supef.cz

 

Lidé z praxe

Lidé z praxe je studentský projekt, který propojuje teorii a praxi na vysoké škole prostřednictvím diskusních setkání studentů s významnými osobnostmi.

 

www.lidezpraxe.cz