Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 

Přijímací řízení Podání přihlášky Výsledky příjímacího řízení

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Ročně se ke studiu hlásí více než 4000 uchazečů. Fakulta každoročně získává ocenění pro nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě.

 

 • Ekonomická fakulta s 55letou tradicí
 • Moderní studijní programy
 • Zaměření studia na praxi
 • Vysoké uplatnění absolventů

 

 

 

Co můžete na brněnské PEFce studovat?

Jak už bylo uvedeno výše, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně nabízí vzdělání ve všech 3 typech vysokoškolského studia a svým absolventům uděluje tituly Bc., Ing. a Ph.D.

Oblasti zájmu:

Ekonomie, Informatika, Management, Informační technologie, Finance, Počítačové sítě, Webové technologie, Účetnictví, Marketing, Informační systémy, Bankovnictví, Databáze, Grafika, Propagace a Media, Finanční trhy, Podnikové finance, Finanční poradenství, Makroekonomie, Marketingový výzkum, Veřejná správa, Automatizace, Pojišťovnictví, Cestovní Ruch, Mobilní aplikace, Daně, Obchodní právo, …

Ekonomická studia na PEF MENDELU

Pokud vás některá z oblastí zaujala, vyberete si některý z našich studijních programů. Studijní programy se člení na studijní obory, které se podrobněji zabývají vybranými oblastmi.

 

 

Doktorské (Ph. D.) studijní programy

 • Ekonomika a management - 62 08 V
 • Hospodářská politika a správa - 62 02 V
 • Systémové inženýrství a informatika - 62 09 V

Podrobnější informace k doktorskému studiu naleznete zde.

 

Jak výuka a studium probíhá?

Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění. Výuka probíhá v novém moderním pavilonu Q, který je plně klimatizován, posluchárny jsou vybaveny moderní multimediální technikou a učebny nabízí přístup ke špičkovým informačním a komunikačním technologiím.

V závislosti na vybraném oboru si studenti zapisují předměty odpovídající studijnímu plánu. Forma výuky předmětů je zpravidla koncipována tak, že teoretické poznatky získané na přednáškách probíhajících ve velkých posluchárnách se procvičují na seminářích, kterých se účastní menší množství studentů. PEF MENDELU nabízí studentům možnost vlastní volby rozvrhu tz. výběr seminářů buď podle časových priorit, nebo podle osoby vyučujícího.

Od druhého ročníku si studenti volí specializaci představující několik předmětů, které umožňují prohloubit si vzdělání v některé specifičtější oblasti studia.

Studenti mají možnost absolvovat část svého studia na zahraničních prestižních univerzitách na celém světě. Kromě celé Evropy například také v USA, Africe či Thajsku. (Erasmus, bilaterální dohody - odkaz)

Absolventi nachází uplatnění v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů.

Proč zvolit PEF?

 • Tradice a uplatnění absolventů
  • absolventi PEF MENDELU označováni za špičkové odborníky
  • skvělé prosazení na trhu práce
  • rychlý karierní růst
 • Seberealizace, svoboda studia
  • samostatná tvorba rozvrhu
  • volba specializace studia
  • volitelné předměty z mnoha oblastí
  • sportovní aktivity v rámci studia
 • Špičkové vybavení
  • pavilon Q získal ocenění Budova roku 2005
  • kompletní pokrytí Wi-Fi
  • počítačové studovny
  • neuromarketingová laboratoř, laboratoř virtuální reality, síťová laboratoř, CISCO, ...
  • unikátní informační systém
 • Zázemí, studentská vybavenost
  • dostatečná kapacita kolejí
  • výuka v jednom univerzitním kampusu
  • odpočinkové zóny, kavárna, arboretum

 

Přijímací řízení Podání přihlášky Výsledky přijímacího řízení

 

Zajímáš se o studium na PEF MENDELU a není ti něco jasné? Nastoupil jsi do prváku a vejška ti připadá jako džungle? Nestůj fronty na studijním oddělení a místo toho se zeptej na Facebooku našeho studenta Radima Zpefky.