Úřední deska

 

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.

 

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
13972/2018-191Adam KirchnerRozhodnutí o poplatkuPEF02.10.2018
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.