Zahraniční spolupráce

 

Erasmus+ Bilaterární dohody CEEPUS  Zaměstnanecké mobility

Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

STUDENTSKÉ MOBILTY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

Praktické stáže (Erasmus+)

leden, září

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující akademický rok

Bilaterální dohody

říjen

následující kalendářní rok

 

 

Bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a pracovní stáže  Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019! 

Volná místa pro 2. kolo

 

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

 

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D - od 1.2. 2018 proděkan pro studijní záležitosti


Leden: „S PEFkou do světa“ – propagační a informační akce o zahraničních mobilitách pro studenty PEF.

Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.

 
 

ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Erasmus+ Výukový pobyt/Školení

březen/duben

následující akademický rok

Mimoevropské mobility

říjen

 

 
 

 doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - od 1.2. 2018 proděkanka pro mezinárodní vztahy

Aktuality 

 

S PEFkou do světa 24.9. 2018, 13:00 - 15:00, budova Q, posluchárna Q02

Stáže u Hispánsko - české obchodní komory

V rámci výběrového řízení na stáže Erasmus +, které bude probíhat od 3. 9. do 28. 9. 2018,...

Information about the Summer School in Intercultural Communications at Saint Petersburg State Forest Technical University is here

Do you want to spent summer at Arctic Business Summer School? You have unique chance. The application period closes on the 30th April 2018.

 

It’s a pleasure to inform you the opening of registration for our traditional Summer School at ISEM, Nice.

Turiba University is organising Summer School "City as sustainable tourism destination".

Možnost výjezdu na praktickou stáž do evropských i mimoevropských zemí pro doktorandy. Přihlásit se můžete do 15.4. 2018. 

 

 

 Archiv aktualit