Zahraniční spolupráce

 

Erasmus+ Bilaterární dohody CEEPUS  Zaměstnanecké mobility

Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

STUDENTSKÉ MOBILTY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

Praktické stáže (Erasmus+)

leden, září

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující akademický rok

Bilaterální dohody

říjen

následující akademický rok

 

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

 

Leden: „S PEFkou do světa“ – propagační a informační akce o zahraničních mobilitách pro studenty PEF.

Před přihlášením do programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF.

Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.

 

ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Erasmus+ Výukový pobyt/Školení

březen/duben

následující akademický rok

Mimoevropské mobility

říjen

 

 
 

 

Aktuality 

 

Do 2. 3. 2018 můžete odevzdávat přihlášky na zahraniční oddělení jednotlivých fakult, kde bude probíhat předvýběr uchazečů, do 19. března...

The Faculty of Economics and Business Administration, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, is pleased to announce the organization of an International...

Nabídka placených stáží v Evropské komisi, na které je možno podávat přihlášky od 4. do 31. ledna 2018 (do 12:00).

On September 6, the Group of the Progressive alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament (S&D) together with the Foundation for European...

 

 

 Archiv aktualit