Závěrečné práce

 

Proces psaní závěrečné práce se skládá z několika kroků:

 • studium semináře (bakalářského resp. diplomního),
 • výběr vedoucího
 • výběr tématu
 • vytvoření záměru a zadání
 • schválení schválení záměru a zadání
 • tvorba práce a konzultace  s vedoucím
 • obevzdání
 • obhajoba.

 

Jednotlivé kroky jsou řízeny normami a předpisy,

Předpisy

 • Vyhláška děkana PEF MENDELU č. 1/2016 o diplomových a bakalářských pracích (ve formátu PDF).
 • Směrnice rektora č. 3/2017 - Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací (ve formátu PDF).
 • Čestné prohlášení (v češtině, ve formátu DOC nebo TXT)
 • Čestné prohlášení (ve slovenštině, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)
 • Čestné prohlášení / Statutory Declaration (v angličtině / in English, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)

 

Jak postupovat

Píšu bakalářskou práci Píšu diplomovou práci