Zveřejňování pracovních nabídek

Zveřejňování pracovních nabídek poskytujeme pro spolupracující firmy zdarma. Nabídky (práce, stáží, brigád) jsou určeny pro současné studenty i absolventy fakulty a měly by být zaměřeny na studijní obory, které se na fakultě vyučují, tedy ekonomie a informatika.

Inzerát by měl obsahovat tyto informace: 

  • název a stručný popis zaměstnavatele a jeho činnosti
  • název pozice a její stručný popis
  • požadavky na uchazeče
  • nabízené pracovní podmínky
  • kontaktní osoba, email a telefonní číslo

Inzeráty ve formě .doc, .pdf. zasílejte na adresu prace@pef.mendelu.cz.

Na e-maily s pracovními nabídkami nebude z časových důvodů odpovídáno, budou automaticky zveřejňovány na webových stránkách fakulty, dokumentovém serveru a v papírové podobě na nástěnce pracovních nabídek v prostorách budovy Q PEF MENDELU.


Novinkou je možnost zveřejnění pracovních nabídek a stáží na FB skupině Pracovní nabídky pro PEF MENDELU, kde si můžete svou pracovní nabídku vložit i sami. Inzerát však musí být před samotným vložením schválen správcem. Podmínky vkládání:

1) ideálně formát A4 (jpg, png) popřípadě doc. nebo png.,
2) nabízená pracovní pozice musí být spjatá se studovanými obory na PEF MENDELU,
3) text v nadpisu pouze oblast pracovní nabídky dle následujících kategorií:

*ADMINISTRATIVA*
*MARKETING*
*FINANCE*
*ÚČETNICTVÍ A DANĚ*
*IT*
*CESTOVNÍ RUCH*
*DOPRAVA A LOGISTIKA*
*PRODEJ A OBCHOD*
*HR*
*JINÉ*

+ možnost doplnit název pracovní pozice, odkaz na webové stránky či krátký popis nabízené pozice (maximálně 5 vět)

Za předpokladů splnění formálních náležitostí bude příspěvek schválen administrátorem.