Zveřejňování pracovních nabídek

Zveřejňování pracovních nabídek poskytujeme pro spolupracující firmy zdarma. Nabídky (práce, stáží, brigád) jsou určeny pro současné studenty i absolventy fakulty a měly by být zaměřeny na studijní obory, které se na fakultě vyučují, tedy ekonomie a informatika.

Inzerát by měl obsahovat tyto informace: 

  • název a stručný popis zaměstnavatele a jeho činnosti
  • název pozice a její stručný popis
  • požadavky na uchazeče
  • nabízené pracovní podmínky
  • kontaktní osoba, email a telefonní číslo

Inzeráty ve formě .doc, .pdf. zasílejte na adresu prace@pef.mendelu.cz.

Na e-maily s pracovními nabídkami nebude z časových důvodů odpovídáno, budou automaticky zveřejňovány na webových stránkách fakulty, dokumentovém serveru a v papírové podobě na nástěnce pracovních nabídek v prostorách budovy Q PEF MENDELU.