Academic Day na PEF MENDELU

 

Academic Day je neformální networking zástupců středních škol s vedením a vyučujícími na PEF MENDELU. Cílem je diskuze o možné spolupráci. První ročník se uskutečnil ve středu 13. června 2018. 

 
 
 
Kdo se zúčastnil Academic Day 2018?


SŠ hotelová a služeb, Kroměříž

Gymnázium Vídeňská, Brno

SOŠ Morava, Brno

Gymnázium Žďár n. Sázavou

Gymnázium Křenová, Brno

Gymnázium Slovanské nám., Brno

Gymnázium SPŠ a OA, Znojmo

SOU Hustopeče

Gymnázium V. Makovského, Nové Město n. Moravě

OA, SOŠK a VOŠ Kotlářská, Brno

OA Kroměříž

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov

Gymnázium Břeclav

 

Jaké jsou formy spolupráce středních škol a PEF MENDELU?

Záleží jen na Vás, na individuální domluvě! Právě proto je Academic Day vhodná příležitost diskutovat o našich i Vašich požadavcích.

 

Pro představu PEF MENDELU nabízí:

- Online a offline vzájemná propagace, 

- Spolupráce na Středoškolských odborných činnostech,

- Speciální termíny Výšky nanečisto jen pro Vaše studenty,

- Speciální termín Informatiky naostro jen pro Vaše studenty,

- Výzkumná spolupráce,

- Zapojení do výuky.

 

Organizace Academic Day:

- Není třeba připravovat žádnou prezentaci, jedná se o neformální setkání,

- Možnost parkovaní přímo v areálu fakulty,

- Občerstvení je zajištěné.

 

V případě zájmu o spolupráci s PEF MENDELU pište na hana.urbankova@mendelu.cz.  

 

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA PEF MENDELU!