Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §§ 26 a 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen a jedná podle Jednacího a volebního řádu AS PEF MENDELU v Brně.

Aktuální dokumenty AS PEF MENDELU

 

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 4.března 2019 11.3.2019 11.3.2019 14:32:44
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 4. března 2019 od 10.00 hod. 22.2.2019 22.2.2019 13:36:53
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 4.února 2019 6.2.2019 8.2.2019 10:01:35
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 4. února 2019 od 10.00 hod. 27.1.2019 27.1.2019 22:58:21
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 21.ledna 2019 25.1.2019 25.1.2019 09:54:12
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 21. ledna 2019 od 10.00 13.1.2019 13.1.2019 19:50:30

 

Archiv zápisů ze zasedání AS PEF MENDELU

 

Veškeré projednávané dokumenty jsou v autentizované části na následujícím odkazu.
https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?zobraz=1;id=17829


Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU, vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2019. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak.

  • 4. února
  • 4. března
  • 1. dubna
  • 14. května od 15.30, následuje Akademická obec PEF od 16.45
  • 3. června
  • 23. září
  • 9. října od 15.30, následuje Akademická obec PEF od 16.45
  • 4. listopadu
  • 16. prosince


Členové Akademického senátu

Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)

Předseda

Místopředseda

Tajemník

Členové orgánu