Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny § 26 a § 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen dle Volebního řádu AS PEF MENDELU a jedná podle Jednacího řádu AS PEF MENDELU v Brně.

Návod k připojení k online AS PEF MENDELU (MS Teams) - online jednání a diskuse.

Aktuální dokumenty AS PEF MENDELU

 

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 16. listopadu 2020 (online) 23.11.2020 23.11.2020 15:37:52
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 16. listopadu 2020 od 10:00 8.11.2020 8.11.2020 23:46:47
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 2. listopadu 2020 (online) 6.11.2020 6.11.2020 09:03:17
Ustavující zasedání AS PEF MENDELU dne 2. 11. 2020, od 9.30 hod. (online) 25.10.2020 25.10.2020 23:42:00
Výsledky voleb do AS PEF MENDELU - pořadí dle počtu získaných hlasů 23.10.2020 23.10.2020 11:19:35
Zápis ze zasedání AO PEF MENDELU dne 13. října 2020 (online) 22.10.2020 22.10.2020 12:43:19

 

Archiv zápisů ze zasedání AS PEF MENDELU

 

Veškeré projednávané dokumenty jsou v autentizované části na následujícím odkazu.


Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU, vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2020. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak.

 • 7. prosince

Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU, vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2021. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak.

 • 8. února
 • 8. března
 • 12. dubna
 • 4. května 15:30, Akademická obec PEF 16:45
 • 7. června
 • 13. září
 • 5. října 15:30, Akademická obec PEF 16:45
 • 8. listopadu
 • 6. prosince
 • 31. ledna

Členové Akademického senátu

Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)

Předseda

Místopředsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu