Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §§ 26 a 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen a jedná podle Jednacího a volebního řádu AS PEF MENDELU v Brně.

Aktuální dokumenty AS PEF MENDELU

 

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 21. ledna 2019 od 10.00 13.1.2019 13.1.2019 19:50:30
Zápis ze zasedání AS PEF 17.12.2018 18.12.2018 18.12.2018 13:44:24
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 17. prosince 2018 od 10.00 9.12.2018 9.12.2018 22:01:55
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 26. listopadu 2018 28.11.2018 28.11.2018 12:48:13
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 26. listopadu 2018 od 10.00 18.11.2018 18.11.2018 23:52:02
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 7.listopadu 2018 8.11.2018 8.11.2018 13:10:27

 

Archiv zápisů ze zasedání AS PEF MENDELU

 

Veškeré projednávané dokumenty jsou v autentizované části na následujícím odkazu.
https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?zobraz=1;id=17829


Členové Akademického senátu

Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)

Předseda

Místopředseda

Tajemník

Členové orgánu