Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §§ 26 a 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen a jedná podle Jednacího a volebního řádu AS PEF MENDELU v Brně.

Aktuální dokumenty AS PEF MENDELU

 

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Výsledky volebního kola - doplňovací volby - okrsek studentů 13.11.2019 13.11.2019 21:43:40
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 18. listopadu 2019 od 10:00 10.11.2019 11.11.2019 00:00:17
Výsledky návrhového kola - doplňovací volby - okrsek studentů 7.11.2019 12.11.2019 10:50:19
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 29. října 2019 4.11.2019 4.11.2019 08:47:30
Harmonogram doplňovacích voleb do AS PEF MENDELU, vč. upřesnění - okrsek studentů 31.10.2019 31.10.2019 10:38:01
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 29. října 2019 od 8:30 21.10.2019 21.10.2019 21:56:05

 

Archiv zápisů ze zasedání AS PEF MENDELU

 

Veškeré projednávané dokumenty jsou v autentizované části na následujícím odkazu.
https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?zobraz=1;id=17829


Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU, vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2019. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak.

  • 4. listopadu
  • 16. prosince


Členové Akademického senátu

Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)

Předseda

Místopředseda

Tajemník

Členové orgánu