Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §§ 26 a 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen a jedná podle Jednacího a volebního řádu AS PEF MENDELU v Brně.

Návod k připojení k online AS PEF MENDELU (MS Teams) - online jednání a diskuse.

Aktuální dokumenty AS PEF MENDELU

 

Název souboruDatum dokumentuModifikace
AS PEF MENDELU - projednání v režimu per rollam 2.7.2020 2.7.2020 15:26:40
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 30. června 2020 od 10:00 22.6.2020 22.6.2020 23:36:40
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 12. května 2020 18.5.2020 18.5.2020 14:32:13
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 12. května 2020 od 15:30 (MS Teams) 4.5.2020 4.5.2020 20:47:08
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 27. dubna 2020 1.5.2020 1.5.2020 16:19:51
Pokyny k připojení AS PEF MENDELU (online jednání MS Teams) 24.4.2020 24.4.2020 13:25:01

 

Archiv zápisů ze zasedání AS PEF MENDELU

 

Veškeré projednávané dokumenty jsou v autentizované části na následujícím odkazu.


Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU, vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2020. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak.