Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §§ 26 a 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen a jedná podle Jednacího a volebního řádu AS PEF MENDELU v Brně.

Aktuální dokumenty AS PEF MENDELU

 

Název souboruDatum dokumentuModifikace
AS PEF MENDELU - projednání v režimu per rollam 14.8.2019 14.8.2019 22:37:03
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 20. června 2019 21.6.2019 21.6.2019 14:03:34
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 20. června 2019 od 14.30 12.6.2019 12.6.2019 21:20:47
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 3. června 2019 6.6.2019 6.6.2019 07:38:07
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 3. června 2019 od 11.00 26.5.2019 26.5.2019 23:52:52
Zápis ze zasedání Akademické obce PEF MENDELU dne 14. května 2019 21.5.2019 21.5.2019 09:49:13

 

Archiv zápisů ze zasedání AS PEF MENDELU

 

Veškeré projednávané dokumenty jsou v autentizované části na následujícím odkazu.
https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?zobraz=1;id=17829


Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU, vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2019. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak.

  • 1. dubna
  • 14. května od 15.30, následuje Akademická obec PEF od 16.45
  • 3. června
  • 23. září
  • 9. října od 15.30, následuje Akademická obec PEF od 16.45
  • 4. listopadu
  • 16. prosince


Členové Akademického senátu

Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)

Předseda

Místopředseda

Tajemník

Členové orgánu