Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny § 26 a § 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen dle Volebního řádu AS PEF MENDELU a jedná podle Jednacího řádu AS PEF MENDELU v Brně.

Návod k připojení k online AS PEF MENDELU (MS Teams) - online jednání a diskuse.

Aktuální dokumenty AS PEF MENDELU

 

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 5. října 2021 18.10.2021 18.10.2021 07:20:10
Volby kandidáta na jmenování do funkce děkana - vyhlášení voleb 30.9.2021 30.9.2021 09:10:22
Pozvánka na zasedání AO PEF MENDELU dne 5. října 2021 od 16:45 27.9.2021 27.9.2021 19:29:29
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 5. října 2021 od 15:30 27.9.2021 27.9.2021 19:28:04
Zápis ze zasedání AS PEF MENDELU dne 13. září 2021 23.9.2021 4.10.2021 13:09:28
Pozvánka na zasedání AS PEF MENDELU dne 13. září 2021 od 10:00 5.9.2021 5.9.2021 22:11:17

 

Archiv zápisů ze zasedání AS PEF MENDELU

 

Veškeré projednávané dokumenty jsou v autentizované části na následujícím odkazu.


Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU, vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2021. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak.

  • 13. září
  • 5. října 15:30, Akademická obec PEF 16:45
  • 8. listopadu
  • 6. prosince
  • 31. ledna

Členové Akademického senátu

Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)

Předseda

Místopředsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu


Legislativní komise AS PEF MENDELU

Legislativní komise AS PEF MENDELU projednává vybrané dokumenty (zpracování doporučení) pro jednání AS PEF MENDELU. Podklady na jednání může předložit předseda, člen komise, nebo jiný senátor. V případě podnětu z řad akademické obce se podnět podává skrze senátora, nebo přímo přes předsedu této komise.

předseda

členové