Automatizace řízení a informatika

Last revision provided by Machay at 16.09.2018

Cílem studia je získání dalších teoretických znalostí, praktických a aplikačních dovedností a kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace řídicích procesů, systémového inženýrství, simulace a optimalizace systémů a softwarového inženýrství. Cílem je vytvořit komplexní základ k výkonu dále specifikovaných profesí při uplatnění v praxi a teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu v doktorském stupni studia.

Garant oboru:

doc. Farana

Ústav informatiky

Studijní výstupy:
Uplatnění absolventa:

Doporučený plán studia:

Státní zkouška: