1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020.

2. 1. 2019 -

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020.  U stáží je nutná realizace do 15. září 2019. Studijní pobyty je možné realizovat jak v programových zemí, tak i v zemích se kterými má MENDELU na akademický rok 2019/2020  kreditovou mobilitu.

 

Přihlásit se můžete od 1. ledna do 3. února 2019

Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 18.-22. února 2019.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 4. března 2019.

 

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

 Více informací najdete na:

https://www.pef.mendelu.cz/zahranicni-spoluprace (stránky PEF - Zahraniční spolupráce)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/30044-kreditni-mobilita (kreditová mobilita)