1. kolo Výběrového řízení na studijní pobyty a stáže Erasmus+ & stáže přes bilaterální dohody

19. 12. 2019 -

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyty na akademický rok 2020/2021 a praktické stáže na rok 2020 a v rámci bilaterálních dohod.  

 

Přihlásit se můžete od 1. ledna do 10. února 2020

Přípravný jazykový kurz bude probíhat od 3. do 7. února 2020.

Jazykové přezkoušení proběhne v týdnu od 24. do 28. února 2020.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 9. března 2020.

 

SEZNAM UNIVERZIT PRO STUDIJNÍ POBYTY Erasmus+

https://www.pef.mendelu.cz/zahranicni-spoluprace

 

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

 Více informací najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/30044-kreditni-mobilita (kreditová mobilita)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility (bilaterální dohody)

 

English version:

 

International Relations Office MENDELU would like to announce  the 1st call for applications for Student Mobility for Study within Erasmus+ programme for academic year 2020/2021 and Student Mobility for Placement (Traineeships) within Erasmus+ programme for year 2020 and within bilateral agreements for year 2020.  

 

You can apply from 1st January to 10th February 2020.

Preparatory english language course will be held from 3rd till 7th February 2020.

The written language test will take place between 24th and 28th February 2020.

The results will be announced on 9th March 2020.

 

Please note that Acceptance Letter should be included when applying for Student Mobility for Placement (Traineeships):

http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/internship-placements/erasmus/28240-forms-documents-contacts-to-faculties

 

 

For more information see following links:

http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/exchange-students/27715-erasmus (Student Mobility for Study)

http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/internship-placements/28227-erasmus (Student Mobility for Placement)

http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/exchange-students/30058-erasmus-credit-mobility(Credit Mobility)

http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/exchange-students/27716-bilateral-agreements(Bilateral Agreements)