2. kolo přijímacího řízení na PEF MENDELU

12. 6. 2020 -

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu s počátkem studia v zimním semestru akademického roku 2020/2021.
E-Přihlášky ke studiu do bakalářského i navazujícího magisterského studia je možné podávat do 4. 9. 2020 zde.

Více informací, o jednotlivých studijních programech, jsou k nalezení na webu fakulty v sekci Uchazeč.

Zpět