2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci Erasmus+ a bilaterálních dohod

18. 9. 2019 -

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty praktické stáže v rámci programu Erasmus+ a v rámci bilaterálních dohod na akademický rok 2019/2020.  

 

Seznam volných míst pro 2.kolo Easmus+ studijní pobyty na stránkách https://www.pef.mendelu.cz/zahranicni-spoluprace 

 

Přihlásit se můžete od 2. do 27. září 2019

Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 7. -11. října 2019.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 21. října 2019.

 

Intenzivní přípravný kurz na jazykové zkoušky z AJ, včetně konverzace s rodilým mluvčím

 

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

Více informací najdete na:

https://www.pef.mendelu.cz/zahranicni-spoluprace

 

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/30044-kreditni-mobilita(kreditová mobilita)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility (bilaterální dohody)