Superbohaté lze k placení daní jen motivovat

22. 11. 2019 -

Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. z Ústavu Financí PEF MENDELU se vyjádřil k tématu v debatě Jana Macháčka.

Jednotný systém

Superbohaté lze k placení daní pouze motivovat. V globalizované ekonomice budou mít vždy možnost své bohatství přesunout tam, kde zaplatí nižší daň, nebo se placení daně zcela vyhnou a budou této možnosti využívat k daňové optimalizaci.

Pokud by mělo být zdanění superbohatých účinné, musel by být zaveden jednotný systém zdanění bohatých ve všech zemích v jeden okamžik, aby nebylo možné přesunout bohatství do země s nižší, výhodnější daňovou sazbou, výpočtem daňového základu nebo daňových prázdnin. Vždy existuje populistická varianta, tedy znárodnění části bohatství superboháčů, ale doufejme, že tuto strategii už jsme si historicky vyzkoušeli, a nehodláme ji opakovat.

Vraťme se proto k původní myšlence – bohatí budou dobrovolně platit vyšší daně, ale ještě lépe, poskytnou část svého bohatství na projekty výzkumu, vzdělání, zlepšování přístupu k vodě, zalesňování pouští, zlepšení zdravotní péče v rozvojových zemích, což někteří dělají již dnes. Soukromé investice a projekty jsou vždy efektivnější než ty, na něž stát nejdříve vybere daně a pak tyto peníze přerozdělí.

Superbohatí by mohli využít své zkušenosti z podnikání na projekty zvyšující životní úroveň především v rozvojových zemích Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Alternativou je financování projektů, které mají velký inovační potenciál, ale jejich autoři nejsou schopní získat finanční prostředky na rozjezd a komercionalizaci svých nápadů kvůli velkému riziku na bankovním ani na kapitálovém trhu.

 

Celou debatu si můžete přečíst zde: www.ceskapozice.lidovky.cz.