Děkan PEF MENDELU a Akademický senát zvou na Shromáždění akademické obce

9. 5. 2019 -

v úterý 14. května 2019 od 16:45 hodin v místnosti Q03