Děkanské volno 14. května 2019

3. 5. 2019 -

od 16:30 hodin v  souvislosti s konáním Setkání akademické obce PEF MENDELU