Děkanské volno 3. října 2019

30. 9. 2019 -

od 14:00 hodin v souvislosti s konáním slavnostního jednání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně u příležitosti 60. výročí založení fakult