Děkanské volno 9. října 2019

30. 9. 2019 -

od 16:30 hodin v  souvislosti s konáním Setkání akademické obce PEF MENDELU