Děkanské volno 21. března 2019/ Dean´s Day on March 21, 2019

10. 3. 2019 -

Nařízení děkana č. 1/2019
Dean´s Directive No. 1/2019