ECOS 2021 - Call for Papers

9. 1. 2021 -


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

neváhejte včas registrovat své články na tradiční mezinárodní konferenci Economic Competitiveness and Sustainability (ECOS) 2021, dříve konaná pod názvem Firma a konkurenční prostředí. Konference je plánovaná v prezenční i distanční formě.

Termín konference: 25.-26.3.2021
Termín registrace a vložení článků byl prodloužen do 25.1.2021, 23:59 CET

Detailní informace naleznete na webových stránkách ecos.mendelu.cz a na Call for Papers.
Pro nejnovější informace sledujte facebook konference.

Těšíme se na Vaše příspěvky.
Výzkumné centrum PEF

Zpět