EJOBSAT zařazen do databáze Scopus

7. 10. 2020 -

Časopis European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT) byl oficiálně zařazen do databáze Scopus

Časopis European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT) vydávaný Provozně ekonomickou fakultou MENDELU byl v září 2020 oficiálně zařazen do databáze Scopus, stalo se tak po pěti letech usilovné práce v oblasti vědy a výzkumu na fakultě. Fakulta se tak zařadila mezi prestižní světové univerzity, jejichž periodika jsou v databázi Scopus taktéž zařazeny.

Jak hodnotí tento úspěch proděkan pro vědu a výzkum PEF MENDELU doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.?

„Zařazení našeho časopisu EJOBSAT do databáze SCOPUS je zásadním posunem v této oblasti nejen pro fakultu jako takovou, ale i pro její pracovníky, vědce a studenty. Umožní jim to prezentovat jejich vědecké práce i ve fakultě vlastním časopise, jehož důležitost má na vědeckém poli mezinárodní přesah. Jsem velmi pyšný na celý tým, který se na tomto úspěchu podílel".

www.ejobsat.cz

Zpět