Informace k zápisu do 1. ročníku bakalářského studia ak. roku 2019/2020

14. 6. 2019 -

Kdy, kde a co si vzít s sebou?