Jak probíhal letošní BUSINESS DAY? Má Vaše firma také zájem o spolupráci s PEF MENDELU?

30. 5. 2019 -

Jaké jsou možnosti a na koho se obrátit?

Business Day je neformální setkání zástupců firem a partnerských společností s vedením PEF MENDELU, vyučujícími a akademickou obcí.

Cílem setkání a vzájemné diskuze je navázání hlubší spolupráce firem a  PEF MENDELU v oblasti výuky a výzkumu, rozvoje praktických dovedností, podpory bakalářských a diplomových prací, nabídek pracovních stáží a zaměstnání studentům a absolventům PEF MENDELU.

Letošní ročník se uskutečnil ve středu 15. května 2019 a zúčastnilo se jej téměř 30 firem.

 

   

   

 

Po úvodní prezentaci děkana PEF MENDELU doc. Ing. Pavla Žufana, Ph.D. a proděkanů fakulty, kteří představili možnosti konkrétní spolupráce, dále následoval neřízený networking zástupců společností a akademiků a komentované prohlídky budovy a jejího vybavení, včetně robotických laboratoří.

 

KTERÉ FIRMY SE ZÚČASTNILY LETOŠNÍHO ROČNÍKU BUSINESS DAY?

MÁTE TAKÉ ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S PEF MENDELU?

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI A NA KOHO SE OBRÁTIT? 

 

Všechny podrobnosti o letošním i předcházejícím ročníku Business Day, včetně seznamu zúčastněných firem a možnostech spolupráce s PEF MENDELU naleznete na tomto odkazu

 

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA PEF MENDELU!