Jak rozvíjející se trhy (z)mění svět

21. 5. 2019 -

Diskuze prof. Lubora Laciny z PEF MENDELU s prof. na Susquehanna University v Pensylvánii Antonínem Ruskem v rámci platformy Alter Eko

 

Jak se změní globální řád obchodu v důsledku rostoucího významu rozvíjejících se trhů, jakými jsou např. Čína, Indie, Turecko nebo Brazílie?

A jaký bude mít dopad rozvoj těchto ekonomik na globální trh práce?

Asijský spotřebitel se už v příštím roce stane z pohledu globální ekonomiky tou nejvýznamější silou, vyplývá z analýzy Financial Times. Jde o další potvrzení pokračujícího přesunu těžiště hospodářské (a přinejmenším do jisté míry i politické) moci na východ. Pod ten je přitom podepsáno jak často zmiňované oživení Číny, tak i kvantitativní a kvalitativní růst mnohých dalších emerging markets po celém světě. O jeho příčinách a důsledcích podrobněji v diskuzi uvedených odborníků na tomto odkazu.