Koronavirus: Mimořádná opatření pro PEF MENDELU (aktualizováno 30. 3. 2020) / Coronavirus: emergency measures for FBE MENDELU

2. 3. 2020 -

Mimořádná opatření děkana PEF MENDELU v souvislosti se šířením koronaviru v ČR.
On this page you can find updated information in English


Kontakt na Studijní oddělení PEF MENDELU.

Úřední hodiny jsou do odvolání zrušeny - v případě potřeby kontaktujte, prosím, příslušnou studijní referentku (dle odkazu výše) prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení.

Na fakultní zahraniční oddělení se v případě potřeby můžete rovněž obracet e-mailem foreign@pef.mendelu.cz. Kontakty porobněji zde.
Contact to the Study Department of FBE MENDELU.

Office hours have been cancelled during the actual government measures validity - in case of need, please, contact your study officer (on the link above) via e-mail. Thank you for understanding.

In case of need you can also contact the foreign department of the faculty by e-mail foreign@pef.mendelu.cz. Further contact details can be found here.

Aktualizováno (30. 3. 2020 16:45)

Máte v hlavě spoustu otazníků souvisejících s Vaším studiem, které aktuálně komplikuje stávající situace?
Projděte si dokument reagující na nejčastější otázky, které pečlivě posbírali Studenti v senátu PEF a studijní poradkyně PEFky, a nechali na ně odpovědět proděkana Martina Machaye.

Věříme, že najdete odpovědi, které (případně) hledáte.
(Odpovědi se mohou v čase měnit na základě rozhodnutí Vlády ČR.)

Aktuální informace najdete také na stránkách univerzity věnovaných vývoji situace.

Nejsi na to sá.M
Updated (03/30/2020)

Do you have a bunch of questions related to your studies, which is now complicated by the recent situation? Do you need updated information on university recommendations related to recent developments of the situation?
Take a look at document reacting to the most frequent questions carefully collected by students in the Academic senate and your buddies, and asked for an answer of the vice-dean, Martin Machay.

We believe you will find answers you are looking for.
(Answers can change based on the decisions of the Czech goverment.)

Updated information can also be found at the updated university page on COVID-19 situation development.

FBE does not leave you alone.

Aktualizováno (17. 03. 2020 17:00)

Vážení kolegové, vážení studenti,

na základě aktuálního vývoje v ČR došlo dne 17. 3. 2020 k úpravě a aktivaci mimořádného opatření děkana PEF MENDELU.
V oznámení děkana PEF MENDELU bylo aktivováno "Pohotovostní opatření č. 2 - prodloužení do 12. dubna 2020".

Prosím, pečlivě si uvedený dokument přečtěte - v závislosti na dalším vývoji situace v ČR budou aktivvána další popsaná opatření.
Je naší snahou, aby všichni studenti mohli úspěšně zakončit letní semestr 2020 bez zbytečných překážek.

Martin Machay
proděkan pro vzdělávací činnost PEF MENDELU

Užitečné informace pro studenty i zaměsnance obsahuje také stránka univerzity věnovaná aktuálnímu vývoji situace.
Updated (03/17/2020)

Dear colleagues, dear students,

based on current developments in the Czech Republic, on 17 March 2020, the Dean of FBE MENDELU was modified and activated.
In the announcement of the Dean of FBE MENDELU "Emergency Measure No. 2 - extension until April 12, 2020" was activated.

Please, read the document carefully - depending on the further development of the situation in the Czech Republic, futher described measures will be activated.
It is our aim that all students can successfully complete the summer semester 2020 without unnecessary obstacles.

Martin Machay
Vice-dean FBE MENDELU

Useful information for students and employees is also included at the university page on COVID-19 situation development.

Aktualizováno (27. 03. 2020 16:00)

Jak postupovat v případě, že potřebujete využít služeb Knihovny MENDELU v době koronavirových opatření? Čtěte zde.
Updated (03/27/2020)

If you need services of the MENDELU library in the period of the crisis, you can use online library services – electronic resources and catalogue. For further questions, please contact the library via e-mail knihovna@mendelu.cz.

Informace o omezení přístupu do kampusu univerzity

Od pondělí 23. 3. 2020 je jediným přístupem do areálu kampusu univerzity (tedy i do budovy Q) pouze hlavní vstup mezi budovami A a B z ulice Zemědělská.
Restricted access to the Mendel university campus

Since Monday, March 23, 2020, the only access to the Mendel university campus (including the Q building) is the main entrance between buildings A and B from Zemědělská street.
Zpět