Mendelova univerzita otevírá nové zajímavé programy

8. 10. 2019 -

Článek uveřejněný v Deníku Právo, autor článku: Vladimír Klepáč

Na velkou poptávku po informaticích ze strany brněnských IT firem se rozhodla zareagovat Mendelova univerzita, která pro ně otevře dva nové studijní obory. Půjde o celorepublikové novinky. Prvním bude studijní program pro zemědělského a potravinářského informatika, tedy odborníka programujícího stroje a zařízení využívané od kravínů až například po pivovary. Druhý program by měl uspokojit velký hlad firem po klasických správcích počítačových systémů. IT lze v Brně studovat na Mendelově univerzitě, Vysokém učení technickém (VUT) a na Masarykově univerzitě. Věnuje se mu také vojenská Univerzita obrany. Poptávka po těchto specialistech je tak velká, že mnozí studenti těchto programů končí už po třech letech získáním titulu bakalář. Dále ve studiu nepokračují, protože dostávají finančně velmi zajímavé nabídky od firem. Ty potřebují informatiky, a to nejen vývojáře nových programů či aplikací, ale i klasické administrátory. Brno si získalo v souvislosti s velkým množstvím počítačových firem ve městě přezdívku malého středoevropského Sillicon Valley.

Pomohly evropské dotace

Mendelova univerzita přichází s řešením problémů s nedostatkem pracovníků v tomto oboru zavedením dvou nových studijních programů v akademickém roce 2020/2021. Na oba získala evropské dotace a jsou již schváleny. První obor byl podpořen v rámci projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity. Jde o bakalářský program Administrace informačních systémů, v němž se počítá s přijetím dvaceti studentů na denní a dalších dvaceti na dálkové studium. Dodávat bude firmám správce sítě a administrátory. Těmto posluchačům budou při tříletém studiu přednášet odborníci z praxe. Posluchači budou přitom získávat certifikáty od známých IT firem.

Řízení výroby mléka i piva

V době studia je bude čekat tříměsíční praxe. Obor nebude mít akademické zaměření, jako je tomu u ostatních studijních programů běžné. Bude zaměřen ryze profesně. „Jeho opakem bude pětiletý doktorandský obor automatizace řízení a informatika, který se také bude studovat na Provozně ekonomické fakultě. Tady už půjde i o výzkum,“ řekl Právu profesor Cyril Klimeš, který je tvůrcem těchto studijních programů. Prostředky na něj byly uvolněny z programu Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců. Zabývat se bude tím, jak by mohla výpočetní technika v budoucnu usnadnit a zkvalitnit práci v zemědělském a potravinářském průmyslu. Nejde zdaleka jen o zautomatizování procesu výroby například mléka a dalších potravin, ale i o řízení traktorů a dalších strojů na polích na dálku a také o vše, co jakkoli souvisí v zemědělství a potravinářství s oblastí IT. „S ohledem na to, že jih Moravy a sousední západní Slovensko patří k zemědělskýkým oblastem, najdou absolventi tohoto programu bez potíží uplatnění v praxi. Bude jich přijato jen pět,“ dodal Klimeš.