Mimořádné výběrové řízení na praktické stáže a absolventské stáže v rámci programu Erasmus+

28. 5. 2020 -

Výběrové řízení na praktické a absolventské stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na praktické stáže a absolventské stáže v rámci programu Erasmus+. Minimální délka stáže jsou 2 měsíce a je možné praktickou stáž uznat jako povinnou praxi. Vyjet je možné do 28 zemí Evropy a organizaci pro uskutečnění stáže si student vybírá sám, popřípadě mu může být nápomocen fakultní referent.

Přihlášky se podávají na fakultním zahraničním oddělení do 30. 6. 2020 pro praktické stáže a pro absolventské stáže minimálně 14 dní před konáním SZZ.

Bližší informace naleznete na stránkách fakulty a na stránkách OMVI.

Kontakt na Zahraniční oddělení PEF
Ing. Kateřina Mlejnková
katerina.mlejnkova@mendelu.cz

Zpět