Mimořádné výběrové řízení na stáže ERASMUS+ léto 2019

5. 6. 2019 -

VŘ na praktické stáže Erasmus+

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na ERASMUS+ praktické stáže s dobou realizace do 30. 9. 2019. Grant z programu Erasmus+ po celou dobu stáže.
 
Přihlásit se můžete do 16. června 2019 u svého studijního referenta pro zahraničí na fakultě.
 
Výsledky VŘ budou vyhlášeny do 25. 6. 2019.
 
V případe dotazů či pomoci při hledání stáží se obraťte na vaše studijní referenty pro zahraničí.
 
Platforma s nabídkami stáží: https://erasmusintern.org/
 
 
Zprávy ze zahraničních pobytů studentů MENDELU:
 
 
Více informací o tom, jak se přihlásit:        http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus