Náhradní volební kolo do akademického senátu PEF MENDELU

4. 12. 2019 -

Příští týden proběhne opakované volební kolo doplňovacích voleb do Akademického senátu PEF MENDELU za okrsek studentů. Volební kolo bylo zneplatněno Volební komisí senátu, vice zde.

Výsledky návrhového kola zůstávají v platnosti, bude se opakovat jen kolo volební. Toto kolo proběhne v termínech a místě:

  • 9. 12. 2019 (pondělí), od 10.30 do 13.30, v učebně Q04,
  • 11. 12. 2019 (středa), od 10.30 do 13.30, v učebně Q04.

V tomto opakovaném volebním kole budou na volebním lístku uvedeni dva kandidáti za okrsek studentů, kteří získali nejvíce hlasů v návrhovém kole. Studenti si budou vybírat jen jednoho z kandidátů. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů z volebního kola postoupí do AS PEF MENDELU.

Souběžně s volbami do fakultního senátu PEF MENDELU probíhají volby do univerzitního senátu MENDELU. Jednotlivá volební místa v učebně Q04 budou náležitě označena.

Splňte si svou studentskou povinnost a přijďte podpořit svého kandidáta.