Ocenění diplomové práce studentky PEF

23. 10. 2018 -

Diplomová práce studentky PEF Hany Hrňové byla oceněna Laboratoří Evropské unie jako druhá nejlepší z diplomových prací s tematikou EU

"Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a ve spolupráci se zástupci univerzit a vysokých škol v ČR. Jeho posláním je vybrat a ocenit deset nejkvalitnějších diplomových prací, které se do soutěže přihlásí. 

Redakční rada projektu vyhodnotila diplomovou práci Hany Hrňové, kterou vedl prof. Lubor Lacina, s názvem Sbližování cenových hladin mezi členskými zeměmi eurozóny v období let 1995–2016, jako jednu z jedenácti nejkvalitnějších prací a současně ji zařadila mezi první tři oceněná místa. Gratulujeme!