Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií v akademickém roce 2019/2020

7. 11. 2019 -

Provozně ekonomické fakulty  Mendelovy univerzity v Brně vyplatila prospěchová stipendia

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně tímto informuje, že vyplatila, na základě oprávněných a schválených žádostí studentů PEF, v akademickém roce 2019/2020, prospěchová stipendia (a to při splnění podmínek, uvedených jednak ve Stipendijním řádu MENDELU (zejména Článek 3 Prospěchové stipendium) a dále při splnění dalších příslušných podmínek PEF, zveřejněných před podáváním žádostí).

Jednotlivé částky, vyplacené studentům ve formě prospěchových stipendií, byly stanoveny následovně:

  • při průměru 1,00 částka 30.000,- Kč,
  • při každém dalším zhoršení průměru o 0,01 částka ponížena o 500,- Kč (tedy např. při průměru 1,01 částka 29.500,- Kč atd.).

Uvedené částky jsou zdaleka nejvyšší vyplácené částky za prospěchová stipendia v rámci fakult Mendelovy univerzity v Brně.

Celkem byla na prospěchových stipendiích studentům PEF MENDELU v tomto akademickém roce vyplacena částka 709.500,- Kč.