Přijímací řízení na PEF MENDELU

7. 7. 2020 -

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje přijímací řízení ke studiu s počátkem studia v zimním semestru akademického roku 2020/2021 v programech Finance a Finanční služby.

E-Přihlášky ke studiu do bakalářského i navazujícího magisterského studia je možné podávat do 4. 9. 2020 zde.

Více informací, o jednotlivých studijních programech, jsou k nalezení na webu fakulty v sekci Uchazeč. Zpět