Spolupráce TDS Brno a Ústavu podnikové ekonomiky PEF MENDELU slaví první úspěchy

12. 2. 2020 -

Certifikáty Interní auditor systému managementu kvality byly předány prvním 26 studentům

Spolupráce Technického dozorčího spolku Brno a Ústavu podnikové ekonomiky PEF MENDELU započala v letním semestru akademického roku 2018/2019 a již slaví první úspěchy.

Gratulujeme všem 26 studentům čtvrtého a pátého ročníku, kteří v rámci předmětu Hodnocení výkonnosti podniku zdárně složili zkoušku Interní auditor systému managementu kvality

Certifikáty byly úspěšným studentům slavnostně předány 7. května 2019.

Zpět