Stáže

6. 9. 2019 -

Nabídka stáží

Stáže v České styčné kanceláři pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) na rok 2019/2020


Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vznikla v Bruselu v roce 2005 a jejím hlavním cílem je podpora zapojení výzkumníků působících v České republice při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů a evropské výzkumné spolupráce. Kancelář CZELO poskytuje aktuální informace o evropském výzkumu (se zaměřením především na rámcový program EU pro vědu a inovace) a svými aktivitami usiluje o propagaci výsledků výzkumu realizovaného v České republice prostřednictvím organizace různých věších či menších akcií určených pro zástupce evropských institucí, partnerské kanceláře a jiné organizace slídíce v Bruselu. Více informací je k dispozici na www.czelo.cz  

Stážisti kanceláře CZELO jsou plně zapojení do každodenních úkolů kanceláře CZELO, což obnáší psaní článků a aktualizaci webové stránky CZELO, přípravu podkladů pro newsletter CZELO, účast na konferencích a seminářích a následné pořizovaní zápisů, správu sociálních medií, asistenci při organizaci akcí a aktivní účast na setkáních pracovních skupin neformální skupiny styčných kanceláří pro vědu a výzkum (IGLO).

Uchazeči o stáž by měli mít výbornou znalost českého a anglického jazyka, dobré komunikační schopnosti, znalosti v oblasti fungování EU institucí a politik EU a proaktivní a zodpovědný přístup. Kancelář preferuje studenty magisterského stupně.

Stáž je neplacená, s možností získat financování přes grantový program Erasmus+ nebo z dalších programů na podporu mobility. Doba trvání stáže je určována individuálně, přičemž minimální délka stáže je tři měsíce s nástupem možným od prosince 2019.

V případě zájmu o stáž pošlete svůj životopis a motivační dopis v anglickém jazyce na e-mailovou adresu: fancova@tc.cz.  V motivačním dopise uveďte preferovaný termín začátku a délku stáže.

For English see: https://www.czelo.cz/en


Stáže a studium v Mexiku  


abídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku. Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde.
 
Zájemci doručí do 16. září 2019 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) následující dokumenty: (1) Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, (2) doklad o vykonaných zkouškách, (3) motivační dopis v češtině, (4) životopis v češtině, (5) potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka.

V případě vyššího počtu zájemců proběhne na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy výběrové řízení, na jehož základě budou vybraní uchazeči nominováni ke stipendijnímu pobytu v Mexiku a vyzváni k vyplnění on-line přihlášky. Podání on-line přihlášky je nutné učinit nejpozději do 27. 9. 2019 do 15 hodin. S ohledem na tento termín doporučujeme již nyní shromažďovat dokumenty, které se do on-line přihlášky dále vkládají (ve formátu pdf). Bližší informace včetně seznamu těchto dokumentů jsou součástí publikace stipendijní nabídky, kterou naleznete na našich webových stránkách: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26

Současně upozorňujeme, že v současné době není v platnosti Program spolupráce, který by umožňoval proplácení letenek.


EU Solidarity Corps


Whatever your mission, if you are aged 18-30, get involved with the “EU Solidarity Corps”.  Show your solidarity while developing new skills

To learn more click here: https://europa.eu/youth/solidarity_en

Nabídky stáží, workshopů a kurzů přes Evropské centrum mládeže Břeclav


Evropské centrum mládeže Břeclav je nezisková nevládní organizace založený mladými lidmi pro mladé lidi za účelem rozvoje neformálního vzdělávání, mezikulturního dialogu, mezinárodní spolupráce a aktivní občanské společnosti.

Chystané projekty zde: http://eycb.eu/cz/stranky/96-chystane-projekty