Stáže u Hispánsko - české obchodní komory

1. 8. 2018 -

Stáže u Hispánsko - české obchodní komory

V rámci výběrového řízení na stáže Erasmus +, které bude probíhat od 3. 9. do 28. 9. 2018, se můžete hlásít na stáže u Hispánkso - české obchodní komory. 

V rámci výběrového řízení na stáže Erasmus +, které bude probíhat od 3. 9. do 28. 9. 2018, se můžete hlásít na stáže u Hispánkso - české obchodní komory. Vaše stáž může být realizována v období od 15.11. 2018 do 15.09. 2019 a v této výzvě hradíme dobu 3 měsíců.

V případě zájmu můžete kontaktovat zodpovědnou osobu na:  madrid@cchc.eu

 

STÁŽ V HISPÁNSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMOŘE

 
Hispánsko-česká obchodní komora je soukromým, neziskovým sdružením podnikatelů,
která má své sídlo v Madridu a pobočku v Praze a ve Valencii. Hlavním cílem komory je
zejména podpora a rozvoj obchodní a kulturní spolupráce mezi Španělskem a Českou
republikou.
 
Činnost a aktivity komory plně podporuje Velvyslanectví České republiky v Madridu,
agentura pro rozvoj průmyslu a obchodu Czech Trade, Czech Tourism, České Centrum v
Madridu, spolupracuje také s ostatními evropskými obchodními komorami a různými
španělskými institucemi.
 
Vzhledem k tomu, že komora je neziskovým sdružením a disponuje tak omezenými
zdroji, nemůžeme studenty žádným způsobem finančně odměnit. Můžeme jim však nabídnout
velice pestrou a zajímavou praxi a možnost zdokonalit se ve španělském jazyce.
 
PODMÍNKY:
 
• Doba trvání stáže: Minimálně 4 měsíce (lze přizpůsobit)
• Odměna: Stáž bez nároku na odměnu
• Pracovní doba: Po – pá, od 10:00 do 18.00h (lze přizpůsobit)
• Nezbytné jazykové znalosti:
- čeština (pokud není rodný jazyk, úroveň C1 a vyšší, slovem i písmem)
- španělština (pokud není rodný jazyk, min. úroveň B2 a vyšší, slovem i písmem)
- angličtina – vhodná, ale ne nezbytná
 
• Náplň činnosti:
 
Student se bude podílet na veškerých činnostech komory, ať už se jedná o
administrativní práce, tak i organizování událostí a akcí pořádaných či spolupořádaných
komorou (vše zejména ve španělštině).
 
- Administrativní práce, překlady.
- Správa a aktualizace kontaktů.
- Vyhledávání ekonomických a obchodních informací.
- Sepis dopisů, korespondence a jiných dokumentů ve španělštině i v češtině.
- Spolupráce při organizaci akcí komory (semináře, snídaně, veletrhy atp.).
- Příprava či aktualizace odborných zpráv/posudků.
- Správa a aktualizace webu, sociálních sítí.
- Dohledávání aktualit v oblasti ekonomiky, obchodu, sepis tiskových zpráv.
 
• Vyžaduje se samostatnost, spolehlivost, zodpovědný přístup a flexibilita.
 
KONTAKT:
 
V případě zájmu či jakéhokoli dotazu nám zašlete email se strukturovaným životopisem
na email: madrid@cchc.eu.
 
Poznámka:
Student musí prokázat, že je pojištěný pro případ jakékoli škody, kterou by mohl
způsobit, či zdravotní újmy, která by se mu mohla stát v průběhu jeho pobytu ve
Španělsku.