Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů doktorských studijních programů MENDELU

11. 2. 2019 -

VŘ na Ph.D. stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace opět vyhlašuje Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů doktorských studijních programů MENDELU.

 

Přihlásit se můžete od 1. února do 1. března 2019. Žádosti o udělení stipendia se podávají fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři včetně všech povinných příloh. Mobilita musí být zahájena nejpozději v listopadu 2019.

 

Podporovány budou především stáže, které není možné financovat z jiných zdrojů (Erasmus+, Ceepus apod.).

 

V případě dostatečných finančních prostředků bude možné se hlásit na stáže i mimo období sběru žádostí.

 

Podrobnější informace najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/bilateralni-dohody/29501-staze-pro-doktorandy