Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu z Číny / Notice to foreign students upon arrival from China

12. 2. 2020 -

Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem-pro studenty zde.

Notice - new coronavirus - for foreign students here.

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou zde.

Doporučení pro cestovatele zde.

Zpět