Ústav financí PEF MENDELU a společnost Partners vyhlašují 1. ročník soutěže

17. 5. 2019 -

o nejlepší diplomovou práci studentů oboru Finance a investiční management

Celkové finanční ocenění vítězům: 30 000 Kč!

Uzávěrka soutěže: 7. 6. 2019