Ústav financí PEF MENDELU zorganizoval Setkání kateder financí

4. 6. 2019 -

u příležitosti 60. výroční založení Provozně ekonomické fakulty a 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně 

Ve dnech 23. a 24. 5. 2019 se v prostorách malebného zámku Křtiny uskutečnilo Setkání kateder financí z České republiky, které u příležitosti 60. výroční založení Provozně ekonomické fakulty a 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně zorganizoval Ústav financí PEF MENDELU.

Tradice pravidelného setkávání kateder financí byla obnovena v roce 2018, když úvodní setkání bylo připraveno Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Letošního 2. ročníku ve Křtinách se zúčastnilo 34 účastníků z 10 univerzit z České republiky (Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě) a jedné univerzity ze Slovenské republiky (Ekonomická univerzita v Bratislave).

 

Pracovní a diskusní program byl rozdělen do dvou hlavních bloků. První blok byl zaměřen na problematiku vzdělávání a akreditace, kvality výuky, poklesu počtu studentů a problematiku studijní neúspěšnosti a blok druhý na hodnocení vědy a výzkumu, publikační činnosti a strategie vědecko-výzkumné činnosti na daných pracovištích. Diskutující tak měli možnost sdílet praxi a zkušenosti jednotlivých pracovišť. V této souvislosti byla rovněž zmíněna novela, kterou se mění zákoník práce a rovněž zákon o vysokých školách, týkající se úpravy pracovní doby akademických pracovníků.

 

 

Odpolední program zahrnoval komentovanou prohlídku přilehlého barokního poutního kostela Jména Panny Marie s poslechem zvonohry ukryté v ambitech chrámu a dále individuální sportovní aktivity v okolí zámku. Následoval společenský večer spojený i s ochutnávkou univerzitních produktů. V pátek pak měli účastníci setkání možnost navštívit Sloupsko-šošůvské jeskyně.

Příští setkání kateder financí se uskuteční v květnu 2020 na půdě Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.