VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

20. 11. 2019 -

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně.

Ve dnech od 25. 11. do 29. 11. 2019 proběhne návrhové kolo do AS MENDELU pro funkční období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2023.

Studenti a akademici, kteří získají nejvyšší počty hlasů v návrhovém kole, postoupí do volebního kola, které proběhne v období od 9. 12. do 13. 12. 2019.

Více informací o volbách zde, nebo na facebookové události.