Vyjádření k online zkoušení

21. 1. 2021 -


Vážené studentky a studenti,

druhý semestr, kdy ověřování znalostí probíhá online, je náročný pro studenty i vyučující. Online zkoušení umožňuje podvodné jednání v daleko větší míře. Zejména nedovolenou komunikaci během zkoušky je velmi obtížné odhalit, což mnohé vyučující frustruje.

V poslední době se objevily zprávy, že se vyučující pod falešnými profily infiltrují do studentských skupin, kde prý dokonce aktivně nabádají k podvodnému jednání a následně studenty posílají před disciplinární komisi.

Vedení Mendelovy univerzity v Brně si není vědomo toho, že by se k tomuto jednání uchylovali vyučující naší univerzity a rozhodně by je od takového počínání zrazovalo. Pokud by vyučující uvedl studenty v omyl (například využíváním falešného profilu), pak by jeho jednání bylo v rozporu s Etickým kodexem MENDELU. Vztah učitelů a studentů musí být založen na vzájemné důvěře a respektu.

V poslední době disciplinární komise řešily desítky případů podvodného jednání u zkoušek. V žádném případě však vyučující nezískali podklady způsobem, který by mohl být klasifikován jako podvodný nebo neetický. Uvádíme několik příkladů, které mohly stát na počátku příběhů, které se studentskou komunitou šíří:

  • Vyučující během opravování objevili velmi podobná řešení několika studentů. Při následné konfrontaci se studenti k nedovolené komunikaci přiznali.
  • Student zkopíroval do testu řešení, které mu poslal jeho spolužák. Ve spěchu si však nevšiml toho, že kopíruje i jméno odesilatele a čas odeslání zprávy.
  • Student – člen facebookové skupiny, který byl svědkem nedovolené komunikace během zkoušky, toto podvodné jednání vyučujícím nahlásil a poskytl jim veškeré podklady.

Uvědomujeme si, že v online světě je nemožné stoprocentně zabránit podvádění, přesto jej však nebereme na lehkou váhu. Vyučující se mu snaží v rámci svých možností předcházet, a pokud k takovému jednání dojde, řeší je v souladu s platnými předpisy. Nejlepší prevencí jsou však motivovaní studenti, kteří si uvědomují důležitost znalostí pro praxi, a vůbec podvádět nechtějí. Možná máte trochu zmatek v tom, kdy a jak můžete komunikovat se svými spolužáky a kdy už je tato komunikace nepovolená. Nepovolená komunikace u zkoušky může znamenat disciplinární řízení, čemuž se jistě všichni chtějí vyhnout.

Co se může:

  • Jakýmkoliv způsobem komunikovat se spolužáky mimo zkoušku.
  • Ptát se na řešení konkrétních úloh.
  • Ujasňovat si podmínky ukončení předmětu.
  • Vyměňovat si s ostatními studenty své dojmy a zkušenosti.

Co se nemůže:

  • Komunikovat během zkoušky, pokud vyučující komunikaci explicitně nepovolí.
  • Sdílet zadání testů bez souhlasu vyučujícího.
  • Spolupracovat na řešení individuálních úkolů.

Pamatujte, že v čistě studentských skupinách koluje spousta zavádějících informací. Velmi vám tedy doporučujeme, abyste využívali oficiální skupiny předmětů, které jsou moderované vyučujícími. V nich máte daleko větší jistotu, že se dozvíte přesné informace a správná řešení.

Za vedení univerzity Vám přeji mnoho úspěchů ve Vašem studiu.Prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng.
Prorektor pro vzdělávací činnost

Zpět