Zlatá promoce prvních absolventů PEF MENDELU, studijní ročník 1959-1964

18. 6. 2019 -

se konala v rámci Srazu století v univerzitní aule v sobotu 15. 6. 2019

Ze 147 absolventů prvního studijního ročníku Provozně ekonomické fakulty tehdejší Vysoké školy zemědělské, kteří jako první opustili brány naší fakulty v roce 1964, se slavnostního aktu předání výročních diplomů k 60. založení PEF MENDELU zúčastnilo symbolicky téměř šedesát absolventů. Většina spolu se svými rodinami vážila dalekou cestu nejen z České republiky, Slovenska, ale i zahraničí.

 

Slavnostnímu shromáždění byli přítomni rektorka MENDELU prof. Danuše Nerudová, děkan PEF MENDELU doc. Pavel Žufan, bývalá děkanka PEF MENDELU prof. Jana Stávková, předseda Akademického senátu doc. Oldřich Trenz a další akademičtí hodnostáři a hosté.

 

Výjimečná atmosféra plná emocí a vzpomínek na studijní léta a dávná přátelství provázela jako zlatá nit celý průběh předávání výročních diplomů i následný program.

 

 

Během slavnostního ceremoniálu promluvil i zástupce prvních absolventů Ing. Jan Kučera, který vzpomenul na všechny spolužáky, i na ty, kteří se již nemohli výročí 60 let založení PEF MENDELU zúčastnit. Připomenul také, jaké bylo uplatnění prvních absolventů PEF MENDELU a jakých úspěchů ve svém oboru dosáhli. S úctou a obdivem hovořil o svých ročníkových vyučujících, profesorech a docentech PEF, kteří obstáli v nelehké době s vysokým morálním kreditem.

 

Z prvního studijního ročníku vzešlo i několik studentských manželských párů, které vydržely dodnes. Slavnostního předání výročních diplomů se například zúčastnili i manželé Zdeněk a Zdeňka Joudalovi. „Seznámili jsme se, když jsme se jako zástupci studijních skupin spolu dohadovali o nejlepší termíny na zkoušky," vzpomíná paní Zdeňka na to, jakým zásadním způsobem jí studium na Provozně ekonomické fakultě změnilo osobní život.

 

Setkání po 55 letech od absolutoria bylo pro první absolventy PEF jedinečnou možností setkat se nejen se svými spolužáky, ale i poznat současný areál univerzity, který se od doby jejich studia významně proměnil. Po společném přípitku a obědě v prostorách zaměstnanecké menzy si mohli prohlédnout budovu Q, současné sídlo PEF MENDELU, včetně robotických laboratoří, a zúčastnit se přednášek a dalších komentovaných prohlídek a výstav, z nichž jedna je tematicky věnována právě prvním absolventům PEF MENDELU. Tato výstava je stále volně přístupná ve čtvrtém patře budovy Q.