Proč studovat na PEF MENDELU

tradice

Tradice

Jsme tady již skoro 60 let. Naše absolventy můžete potkat po celém světě ať už jako politiky, top managery, ale také jako poctivé pracovníky, kteří tvoří základ dobrého chodu spousty firem.

míra uplatnění

Uplatnění absolventů

Dlouhodobě se úroveň uplatnění našich absolventů blíží 100 %. Je to tím, že se už během studia snažíme studenty připravovat na to, co je čeká.

cestování

S PEF do světa

Dáváme studentům možnost poznat celý svět. Vycestujte z PEFky na stáž, nebo studijní pobyt, kam se vám zlíbí. Máme více než 300 smluvních partnerů, kteří se o vás postarají.

praxe

Praktické dovednosti

Dovednosti, znalosti a kompetence nezískáte jenom čtením učebnic. Vyzkoušíte si práci s různými technologiemi, které se vám budou hodit.

Spolupráce

Na PEFce nestudujete nikdy sami. Podporujeme spolupráci studentů a týmové projekty.

Bakalářské studijní programy a obory

Studium je založeno na stavebnicovém principu. Absolvujete společný základ, zvolený obor a zvolenou specializaci. Pro získání bakalářského titulu, je nutné úspěšně ukončit všechny předměty vašeho studijního plánu, složit státní bakalářskou zkoušku nakombinovanou ze všech tří prvků (ze společného základu, zkoušky z oboru a ze specializace) a vypracovat a obhájit bakalářskou práci. Ta musí být na téma související se zapsaným oborem, pokud garant oboru písemně nepovolí jinak.

Účelem společného základu je vybudovat a rozvinout znalosti, dovednosti a kompetence odpovídající danému studijnímu programu. Předměty společného základu je vhodné absolvovat v prvních semestrech studia. Jsou často předpokladem pro zápis navazujících předmětů nebo specializace. Obor, který si volíte již na začátku studia, určuje hlavní oblast zaměření svého studia. Specializace poskytuje možnost dalšího nebo hlubšího zaměření studia. Student si může ve 3. semestru zvolit z nabídky specializací.

Akce pro uchazeče

Nekupujte zajíce v pytli, přijďte se podívat, jaké to u nás je. Zájemcům o studium u nás nabízíme několik možností, jak poznat prostředí fakulty a univerzity.