Bakalářské studium

Studijní plány pro studia s počátečním obdobím ZS 2019 / 2020.

B-EM Ekonomika a management

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získá ucelený přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniků, ale také specifické manažersko-ekonomické kompetence uplatitelné v oblasti obchodu, produkce, financování nebo personalistiky. V rámci studia získá absolvent znalosti z ekonomické teorie, ekonomiky řízení podniku, marketingu, účetnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent je dále připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven znalostmi kvantitativních metod pro podporu rozhodování, základními statistickými metodami pro zpracování ekonomických dat a dovednostmi z oblasti efektivní práce s moderním informačním a komunikačním vybavením. Absolvent je schopen využít teoretické poznatky a modely z oblasti ekonomiky a managementu pro efektivní nastavení a řízení podnikových činností.


Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na pozicích nižšího managementu nebo asistentů vrcholového managementu velkých podniků nebo na manažerských pozicích malých a středních podniků. Uplatnění nalézají absolventi rovněž na pozici ekonomických analytiků a po radců. Studijní obor dokáže absolventy připravit také pro samostatnou podnikatelskou činnost.


Struktura studijního plánu

Student „Manažersko-ekonomického oboru“ musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů oboru získá student 150 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DS Daňová soustava zkouška 5
MT1 Matematika I zkouška 5
MI1 Mikroekonomie I zkouška 6
ZPE Podniková ekonomika I zkouška 5
VA1 Výpočetní technika a algoritmizace I zápočet 3
ZVS Základy práva I zápočet 4
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FT Finanční trhy zkouška 6
IE1 Informatika pro ekonomy I zápočet 3
MA1 Makroekonomie I zkouška 6
MT2 Matematika II zkouška 6
OKAJ Obchodní jazyk - angličtina zkouška 2
PNF Podnikové finance zkouška 5
SOC Sociologie a sociální psychologie zkouška 3
VA2 Výpočetní technika a algoritmizace II zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FU1 Finanční účetnictví I zkouška 5
IE2 Informatika pro ekonomy II zkouška 5
MAN Management zkouška 5
MAR Marketing I zkouška 5
ST1 Statistika zkouška 6
ZSE Základy světové a evropské integrace zkouška 5
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF1 Světový jazyk - Francouzština 1 zápočet 2
SVN1 Světový jazyk - Němčina 1 zápočet 2
SVS1 Světový jazyk - Španělština 1 zápočet 2
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
EKM1 Ekonometrie I zkouška 5
OOB Obchodní operace I zkouška 5
PRP Obchodní právo zkouška 4
PER Personalistika zkouška 5
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF2 Světový jazyk - Francouzština 2 zkouška 2
SVN2 Světový jazyk - Němčina 2 zkouška 2
SVS2 Světový jazyk - Španělština 2 zkouška 2
5. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BS Bakalářský seminář zápočet 2
EMM Ekonomicko matematické metody zkouška 6
PRX Odborná praxe zápočet 6
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
OSDUT Odborný seminář - Daně a účetnictví zápočet 2
OSEK Odborný seminář - Ekonomie zápočet 2
OSEFP Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku zápočet 2
OSF Odborný seminář - Finance zápočet 2
OSIS Odborný seminář - Informační systémy zápočet 2
OSKM Odborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomii zápočet 2
OSM Odborný seminář - Marketing zápočet 2
OSOB Odborný seminář - Obchod zápočet 2
OSSP Odborný seminář - Sociální psychologie zápočet 2
6. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BP Bakalářská práce zápočet 8
MPS Manažerská psychologie zkouška 4
OMA Operační management zkouška 5
SBZ Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
MAS Elektronický marketing zkouška 4
NIT E-technologie zkouška 5
ME Manažerské dovednosti zkouška 4
MKV Marketingová komunikace zkouška 5
OBL Obchodní logistika zkouška 5
MSP Podnikatelský plán zkouška 4
KP Právo EU zkouška 6
REK Reformy české a světové ekonomiky zkouška 4
ZOB Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů zkouška 5
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:


Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Ekonomika a management,
 • okruh Manažersko ekonomický a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získává jak všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické obchodně - marketingové kompetence mající pevný základ ve znalostech obchodních vztahů v legislativním rámci České republiky. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účenitnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven znalostmi metod pro zpracování ekonomických dat s důrazem na specifika výzkumu trhu, orientuje se v moderních elektronických technologiích a možnostech jejich využití. Je jazykově vybaven pro práci v mezinárodním prostředí, má dobré schopnosti orientovat se v komplexních ekonomicko-právních souvislostech obchodních vztahů s využitím moderních informačních zdrojů.


Profil absolventa studijního programu

Absolvent bude schopen vykovávat odborné ekonomické činnosti na úrovni středního stupně řízení organizací. Je připraven k podílení se na řízení a provádění obchodních činností všech typů podniků, je vhodným kandidátem na pozici marketing manažera či odborného pracovníka marketingu v malých, středních i velkých podnicích, uplatňuje se jako asistent vrcholového managementu velkých podniků. Dále absolventi nalézají uplatnění v managementu či jako odborní pracovníci reklamních agentur a jako konzultanti poradenských společností zaměřených na obchodní operace a marketing.


Struktura studijního plánu

Student „Oboru Management obchodní činnosti“ musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů oboru získá student 150 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DS Daňová soustava zkouška 5
MT1 Matematika I zkouška 5
MI1 Mikroekonomie I zkouška 6
OKAJ Obchodní jazyk - angličtina zkouška 2
ZPE Podniková ekonomika I zkouška 5
SOC Sociologie a sociální psychologie zkouška 3
VA1 Výpočetní technika a algoritmizace I zápočet 3
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FT Finanční trhy zkouška 6
IE1 Informatika pro ekonomy I zápočet 3
MA1 Makroekonomie I zkouška 6
MT2 Matematika II zkouška 6
PNF Podnikové finance zkouška 5
VA2 Výpočetní technika a algoritmizace II zkouška 4
ZVS Základy práva I zápočet 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FU1 Finanční účetnictví I zkouška 5
IE2 Informatika pro ekonomy II zkouška 5
MAN Management zkouška 5
MAR Marketing I zkouška 5
ST1 Statistika zkouška 6
ZSE Základy světové a evropské integrace zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF1 Světový jazyk - Francouzština 1 zápočet 2
SVN1 Světový jazyk - Němčina 1 zápočet 2
SVS1 Světový jazyk - Španělština 1 zápočet 2
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
EKM1 Ekonometrie I zkouška 5
OOB Obchodní operace I zkouška 5
PRP Obchodní právo zkouška 4
PRX Odborná praxe zápočet 6
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF2 Světový jazyk - Francouzština 2 zkouška 2
SVN2 Světový jazyk - Němčina 2 zkouška 2
SVS2 Světový jazyk - Španělština 2 zkouška 2
5. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BS Bakalářský seminář zápočet 2
NIT E-technologie zkouška 5
MKV Marketingová komunikace zkouška 5
OBL Obchodní logistika zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
OSDUT Odborný seminář - Daně a účetnictví zápočet 2
OSEK Odborný seminář - Ekonomie zápočet 2
OSEFP Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku zápočet 2
OSF Odborný seminář - Finance zápočet 2
OSIS Odborný seminář - Informační systémy zápočet 2
OSKM Odborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomii zápočet 2
OSM Odborný seminář - Marketing zápočet 2
OSOB Odborný seminář - Obchod zápočet 2
OSSP Odborný seminář - Sociální psychologie zápočet 2
6. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BP Bakalářská práce zápočet 8
ZOB Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů zkouška 5
SBZ Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
EMM Ekonomicko matematické metody zkouška 6
MAS Elektronický marketing zkouška 4
GAD Grafika a design zkouška 6
OMA Operační management zkouška 5
SFP Osobní a rodinné finance zkouška 4
MSP Podnikatelský plán zkouška 4
REK Reformy české a světové ekonomiky zkouška 4
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999
VV Veletrhy a výstavy zkouška 4
PZB Zbožíznalství zkouška 5
ZTP Zpracování textů na počítači zkouška 4

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:


Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Ekonomika a management,
 • okruh Management obchodní činnosti a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

Cíle studia ve studijním programu

Absolvent studia získá nejen široký všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku ale také detailní obchodně marketingové znalosti zaměřené na specifickou oblast podnikání v cestovním ruchu. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účetnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent bude mít dobrý přehled o legislativním rámci průmyslu cestovního ruchu v České republice. Bude schopen plánovat finanční zajištění aktivit v cestovním ruchu s využitím široké škály zdrojů včetně aktuálních dotačních možností jak v České republice, tak v Evropské unii. Absolvent bude komunikovat na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce. Obor klade důraz na vzdělání absolventa v širším kontextu cestovního ruchu, absolvent tak kromě kvalitního manažersko-ekonomického pojetí vnímá a vyhodnocuje dopad podnikatelských aktivit na regionální rozvoj, společnost i přírodní prostředí.


Profil absolventa studijního programu

Absolvent nalézá uplatnění na pozicích ekonoma a/nebo manažera podniků působících v oblasti cestovního ruchu, je vhodným kandidátem na asistenta vrcholového managementu mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců. Absolventi se dále uplatňují ve státní sféře, na obecní, krajské i celorepublikové úrovni na pozicích odborných pracovníků zabývajících se regionálním rozvojem, turistikou a cestovním ruchem. Obor připravuje absolventy také pro samostatné podnikání v oblasti cestovního ruchu.


Struktura studijního plánu

Student „Oboru Management cestovního ruchu“ musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů oboru získá student 152 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DS Daňová soustava zkouška 5
MT1 Matematika I zkouška 5
MI1 Mikroekonomie I zkouška 6
OKAJ Obchodní jazyk - angličtina zkouška 2
ZPE Podniková ekonomika I zkouška 5
SOC Sociologie a sociální psychologie zkouška 3
VA1 Výpočetní technika a algoritmizace I zápočet 3
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FT Finanční trhy zkouška 6
IE1 Informatika pro ekonomy I zápočet 3
MA1 Makroekonomie I zkouška 6
MT2 Matematika II zkouška 6
PNF Podnikové finance zkouška 5
VA2 Výpočetní technika a algoritmizace II zkouška 4
ZVS Základy práva I zápočet 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FU1 Finanční účetnictví I zkouška 5
IE2 Informatika pro ekonomy II zkouška 5
MAN Management zkouška 5
MAR Marketing I zkouška 5
ST1 Statistika zkouška 6
ZSE Základy světové a evropské integrace zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF1 Světový jazyk - Francouzština 1 zápočet 2
SVN1 Světový jazyk - Němčina 1 zápočet 2
SVS1 Světový jazyk - Španělština 1 zápočet 2
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
CRU Cestovní ruch zkouška 5
EKM1 Ekonometrie I zkouška 5
GCR Geografie cestovního ruchu zkouška 3
PRP Obchodní právo zkouška 4
UCR Účetnictví a daně v CR zkouška 5
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF2 Světový jazyk - Francouzština 2 zkouška 2
SVN2 Světový jazyk - Němčina 2 zkouška 2
SVS2 Světový jazyk - Španělština 2 zkouška 2
5. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BS Bakalářský seminář zápočet 2
PRX Odborná praxe zápočet 6
PCR Podnikání v cestovním ruchu zkouška 4
VS Veřejná správa zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
OSDUT Odborný seminář - Daně a účetnictví zápočet 2
OSEK Odborný seminář - Ekonomie zápočet 2
OSEFP Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku zápočet 2
OSF Odborný seminář - Finance zápočet 2
OSIS Odborný seminář - Informační systémy zápočet 2
OSKM Odborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomii zápočet 2
OSM Odborný seminář - Marketing zápočet 2
OSOB Odborný seminář - Obchod zápočet 2
OSSP Odborný seminář - Sociální psychologie zápočet 2
6. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BP Bakalářská práce zápočet 8
DES Destinační management zkouška 5
SBZ Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
FRR Financování regionálního rozvoje zkouška 5
GIS Geografické informační systémy zkouška 6
HKC Historie a kultura v cestovním ruchu zkouška 3
MPS Manažerská psychologie zkouška 4
ME Manažerské dovednosti zkouška 4
MKV Marketingová komunikace zkouška 5
PET Společenská odpovědnost firem zkouška 5
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999
VV Veletrhy a výstavy zkouška 4

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:


Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Ekonomika a management,
 • okruh Management cestovního ruchu a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získává jak všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak hluboké znalosti z oblasti legislativy České republiky v oblasti sociální a právní. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účenitnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent disponuje základním přehledem v oblasti manažerské psychologie, je schopen praktikovat klíčové personalistické činnosti. Absolvent se dobře orientuje ve struktuře právních předpisů Evropské unie a pro potřeby řešení specializované problematiky je schopen dohledat a pracovat s odbornými informačními zdroji. Obor klade důraz na všeobecný rozhled absolventa v systému organizace a fungování veřejné správy.


Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci personálních oddělení velkých podniků, na pozicích nižšího managementu a asistentů vrcholového managementu velkých podniků a dále na manažerských pozicích neziskových organizací. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností. Obor připravuje absolventy také pro působení ve státní správě např. na pozici řídících pracovníků úřadů práce a dalších institucí zabývajících se převážně činnostmi sociálně-právního charakteru.


Struktura studijního plánu

Student „Sociálně ekonomického oboru“ musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů oboru získá student 150 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DS Daňová soustava zkouška 5
MT1 Matematika I zkouška 5
MI1 Mikroekonomie I zkouška 6
OKAJ Obchodní jazyk - angličtina zkouška 2
ZPE Podniková ekonomika I zkouška 5
SOC Sociologie a sociální psychologie zkouška 3
VA1 Výpočetní technika a algoritmizace I zápočet 3
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FT Finanční trhy zkouška 6
IE1 Informatika pro ekonomy I zápočet 3
MA1 Makroekonomie I zkouška 6
MT2 Matematika II zkouška 6
PNF Podnikové finance zkouška 5
VA2 Výpočetní technika a algoritmizace II zkouška 4
ZVS Základy práva I zápočet 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FU1 Finanční účetnictví I zkouška 5
IE2 Informatika pro ekonomy II zkouška 5
MAN Management zkouška 5
MAR Marketing I zkouška 5
ST1 Statistika zkouška 6
ZSE Základy světové a evropské integrace zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF1 Světový jazyk - Francouzština 1 zápočet 2
SVN1 Světový jazyk - Němčina 1 zápočet 2
SVS1 Světový jazyk - Španělština 1 zápočet 2
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
EKM1 Ekonometrie I zkouška 5
MPS Manažerská psychologie zkouška 4
PP Pracovní právo zkouška 5
KP Právo EU zkouška 6
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF2 Světový jazyk - Francouzština 2 zkouška 2
SVN2 Světový jazyk - Němčina 2 zkouška 2
SVS2 Světový jazyk - Španělština 2 zkouška 2
5. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BS Bakalářský seminář zápočet 2
PRX Odborná praxe zápočet 6
SP Systém sociálního zabezpečení zkouška 4
VS Veřejná správa zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
OSDUT Odborný seminář - Daně a účetnictví zápočet 2
OSEK Odborný seminář - Ekonomie zápočet 2
OSEFP Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku zápočet 2
OSF Odborný seminář - Finance zápočet 2
OSIS Odborný seminář - Informační systémy zápočet 2
OSKM Odborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomii zápočet 2
OSM Odborný seminář - Marketing zápočet 2
OSOB Odborný seminář - Obchod zápočet 2
OSSP Odborný seminář - Sociální psychologie zápočet 2
6. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BP Bakalářská práce zápočet 8
PER Personalistika zkouška 5
SBZ Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
MAS Elektronický marketing zkouška 4
MKV Marketingová komunikace zkouška 5
117BA-MDE Migrace, rozvoj a životní prostředí v AJ zkouška 5
OBC Občanské a rodinné právo zkouška 4
PRP Obchodní právo zkouška 4
MSP Podnikatelský plán zkouška 4
REK Reformy české a světové ekonomiky zkouška 4
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:


Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Ekonomika a management,
 • okruh Sociálně ekonomický a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

B-HPS Hospodářská politika a správa

Cíle studia ve studijním programu

Absolvent je vybaven odbornými znalostmi z oblasti financí. Specificky jde o znalosti z oblasti finančního účetnictví, daňových zásad a evidence daní, znalosti o financování podniků, znalosti o fungování finančního trhu, jeho institucí a instrumentů finančního trhu a využití finančních instrumentů v podnikové praxi. Odpovídající teoretické a metodické znalosti dokáže aplikovat prakticky. Absolvent je schopen samostatně či v týmu zajišt’ovat činnosti ve finanční oblasti podniku včetně daňové problematiky a řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními institucemi. Absolvent studijního oboru Finance má teoretické předpoklady pro magisterské studium oboru Účetnictví a daně, nebo Finance a investiční management na mateřské fakultě či na obdobně zaměřených studijních magisterských oborech na jiných univerzitách.


Profil absolventa studijního programu

Absolvent tohoto oboru se uplatní v podnicích výrobního charakteru i v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě a ve finančních institucích. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic při činnostech zajišt’ujících financování organizací, při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, při vedení účetnictví, optimalizaci daní v organizacích a na nižších manažerských pozicích v oblasti správy daní. V příslušných oblastech svého působení uplatní absolvent informační a komunikační technologie pro zefektivnění svých činností.


Struktura studijního plánu

Student „Oboru Finance“ musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 150 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DS Daňová soustava zkouška 5
MT1 Matematika I zkouška 5
MI1 Mikroekonomie I zkouška 6
ZPE Podniková ekonomika I zkouška 5
VA1 Výpočetní technika a algoritmizace I zápočet 3
ZVS Základy práva I zápočet 4
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FT Finanční trhy zkouška 6
IE1 Informatika pro ekonomy I zápočet 3
MA1 Makroekonomie I zkouška 6
MT2 Matematika II zkouška 6
OKAJ Obchodní jazyk - angličtina zkouška 2
PRP Obchodní právo zkouška 4
VA2 Výpočetní technika a algoritmizace II zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FU1 Finanční účetnictví I zkouška 5
IE2 Informatika pro ekonomy II zkouška 5
MAN Management zkouška 5
ST1 Statistika zkouška 6
VS Veřejná správa zkouška 5
ZSE Základy světové a evropské integrace zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF1 Světový jazyk - Francouzština 1 zápočet 2
SVN1 Světový jazyk - Němčina 1 zápočet 2
SVS1 Světový jazyk - Španělština 1 zápočet 2
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BA1 Bankovnictví I zkouška 4
EKM1 Ekonometrie I zkouška 5
HPO1 Hospodářská politika I zkouška 6
MAR Marketing I zkouška 5
NDA Nepřímé daně zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
SVF2 Světový jazyk - Francouzština 2 zkouška 2
SVN2 Světový jazyk - Němčina 2 zkouška 2
SVS2 Světový jazyk - Španělština 2 zkouška 2
5. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BS Bakalářský seminář zápočet 2
PRX Odborná praxe zápočet 6
PDA Přímé daně zkouška 5
VF Veřejné finance zkouška 4
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
OSDUT Odborný seminář - Daně a účetnictví zápočet 2
OSEK Odborný seminář - Ekonomie zápočet 2
OSEFP Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku zápočet 2
OSF Odborný seminář - Finance zápočet 2
OSIS Odborný seminář - Informační systémy zápočet 2
OSKM Odborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomii zápočet 2
OSM Odborný seminář - Marketing zápočet 2
OSOB Odborný seminář - Obchod zápočet 2
OSSP Odborný seminář - Sociální psychologie zápočet 2
6. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BP Bakalářská práce zápočet 8
POJ Pojišťovnictví I zkouška 4
SBZ Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
EMM Ekonomicko matematické metody zkouška 6
ME Manažerské dovednosti zkouška 4
OOB Obchodní operace I zkouška 5
OMA Operační management zkouška 5
SFP Osobní a rodinné finance zkouška 4
MSP Podnikatelský plán zkouška 4
PNF Podnikové finance zkouška 5
REK Reformy české a světové ekonomiky zkouška 4
SOC Sociologie a sociální psychologie zkouška 3
USW Účetní software zkouška 6
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:


Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh (Hospodářská politika 1 + Veřejné finance + Základy světové a evropské integrace),
 • okruh (Finanční účetnictví 1 + Daňová soustava + Bankovnicvtví 1 + Pojišťovnictví 1) a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

B-SI Systémové inženýrství a informatika

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních technologií. Poskytuje nezbytné základní znalosti a praktické dovednosti ve stěžejních oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Informatické okruhy jsou směřovány především do problematiky algoritmizace a programování, vývoje webových a mobilních aplikací, operačních systémů, počítačových sítí, databázových systémů a podnikových informačních systémů. V rámci ekonomického a manažerského zaměření nabízí studijní obor vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, marketingu či účetnictví. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.


Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, analytiků, projektantů a konzultantů informačních systémů.


Struktura studijního plánu

Student „Oboru Ekonomická informatika“ musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů oboru získá student 158 kreditů. Dále si student musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky. Studijní plán je doprovázen i skupinou doporučených volitelných předmětů.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
ALG Algoritmizace zkouška 6
JE1 Angličtina 1, EI zápočet 2
MT1 Matematika I zkouška 5
ZPE Podniková ekonomika I zkouška 5
EBC-TZI Teoretické základy informatiky zkouška 6
EBC-UICT Úvod do ICT zkouška 5
EBC-ZOO Základy objektového návrhu zkouška 5
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
JE2 Angličtina 2, EI zkouška 2
EBC-AOS Architektura operačních systémů zkouška 6
EBC-AP Architektura počítačů zkouška 5
MAR Marketing I zkouška 5
MT2 Matematika II zkouška 6
PGR Počítačová grafika I zkouška 6
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
APV Aplikační programové vybavení zkouška 5
MI1 Mikroekonomie I zkouška 6
EBA-OTII Odborná terminologie v AJ: IS/ICT zkouška 3
PS Počítačové sítě I zkouška 6
PTN Programovací techniky zkouška 6
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
CPP Programovací jazyk C++ zkouška 6
PJJ Programovací jazyk Java zkouška 6
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
EBC-DSND Databázové systémy a návrh databází zkouška 6
MA1 Makroekonomie I zkouška 6
AVT Praxe vývojových technik zápočet 3
UAD Účetnictví a daně zkouška 7
5. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BSA Bakalářský seminář IS/ICT zápočet 2
EMM Ekonomicko matematické metody zkouška 6
IT Informační systémy a technologie zkouška 7
MAN Management zkouška 5
OSIS Odborný seminář - Informační systémy zápočet 2
ST1 Statistika zkouška 6
6. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BPA Bakalářská práce IS/ICT zápočet 8
PRIS Právo informačních systémů zkouška 5
SBZ Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška 0
VUI Umělá inteligence I zkouška 5
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů volitelných
BIS Bezpečnost informačních systémů zkouška 6
GIS Geografické informační systémy zkouška 6
JA Java aplikace zkouška 6
EBC-KA Kancelářské aplikace zápočet 3
KICT Koncepce a inovace v IS/ICT zápočet 5
UNX Operační systémy II zkouška 6
PH Počítačová hudba zápočet 4
PAP Počítačové aplikace zkouška 6
CPP Programovací jazyk C++ zkouška 6
PJJ Programovací jazyk Java zkouška 6
PRL Programovací jazyk Perl zkouška 5
SEA Sociální a ekonomické aplikace GIS zápočet 4
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999
WA Webové aplikace zkouška 6
WD Webový design zkouška 6
ZTP Zpracování textů na počítači zkouška 4

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:


Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

B-II Inženýrská informatika

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky, algoritmizace, databázových systémů, implementace počítačových sítí a operačních systémů a automatizace procesů nezbytných k samostatnému výkonu profese. Absolvent získává znalosti také v oblasti aplikované informatiky, řízení procesů, umělé inteligence, technického a programového řešení aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky. Orientace v příbuzných oborech zaměřených na zemědělství či odpadové hospodářství mu umožňuje chápat implementaci informačních technologií v širších souvislostech a zároveň rozšiřuje možnosti jeho zaměstnání či dalšího studia. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v navazujícím stupni studia či v příbuzných oborech.


Profil absolventa studijního programu

Absolvent se stává profesním specialistou pro operační a střední úroveň práce s IS/IT v oblasti zejména biologických, technických a environmentálních aplikací, jakož i tvůrčí práci s automatizovanými řídicími systémy procesů. Může najít uplatnění také jako vedoucí programátor, analytik a administrátor IT, manažer malých a středních týmů zaměřených na vývoj IT a automatizovaných systémů řízení.


Struktura studijního plánu

Student „Oboru Automatizace řízení a informatika“ musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 168 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 12 kreditů. Obor neobsahuje specializaci. Ve studijním plánu není prostor pro volitelné předměty.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
ALG Algoritmizace zkouška 6
JE1 Angličtina 1, EI zápočet 2
AMA Aplikovaná matematika I zkouška 5
FZT Fyzikální základy techniky zkouška 6
EBC-TZI Teoretické základy informatiky zkouška 6
EBC-UICT Úvod do ICT zkouška 5
EBC-ZOO Základy objektového návrhu zkouška 5
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
JE2 Angličtina 2, EI zkouška 2
APV Aplikační programové vybavení zkouška 5
EBC-AOS Architektura operačních systémů zkouška 6
EBC-AP Architektura počítačů zkouška 5
IMA Integrovaný management zkouška 4
ZEL Základy elektrotechniky zkouška 6
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
AMA2 Aplikovaná matematika II zkouška 5
MS1 Měřicí systémy I zkouška 6
EBA-OTII Odborná terminologie v AJ: IS/ICT zkouška 3
PS Počítačové sítě I zkouška 6
PTN Programovací techniky zkouška 6
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
CPP Programovací jazyk C++ zkouška 6
PJJ Programovací jazyk Java zkouška 6
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
EBC-DSND Databázové systémy a návrh databází zkouška 6
MS2 Měřicí systémy II zkouška 6
PGR Počítačová grafika I zkouška 6
AVTK Praxe vývojových technik Kybernetika zápočet 3
TKY Technická kybernetika zkouška 6
5. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
ATE Automatizační technika zkouška 6
BSA Bakalářský seminář IS/ICT zápočet 2
IT Informační systémy a technologie zkouška 7
LGA Logistika zkouška 6
PRX Odborná praxe zápočet 6
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
GIS Geografické informační systémy zkouška 6
ICTE IS/ICT v environmentu zkouška 6
IIZP IS/ICT v zemědělství a potravinářství zkouška 6
6. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BPA Bakalářská práce IS/ICT zápočet 8
SBZ Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška 0
VUI Umělá inteligence I zkouška 5
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 12 kr.)
BIS Bezpečnost informačních systémů zkouška 6
EXIN Expertní inženýrství zkouška 6
JA Java aplikace zkouška 6
KICT Koncepce a inovace v IS/ICT zápočet 5
LOH Legislativa OH zkouška 8
ANDR Mobilní aplikace pro Android zkouška 4
IOS Mobilní aplikace pro iOS zkouška 4
PAP Počítačové aplikace zkouška 6
PTE Potravinářská technika zkouška 6
CPP Programovací jazyk C++ zkouška 6
PJJ Programovací jazyk Java zkouška 6
EBC-PRL Programovací jazyk Perl zkouška 5
PRMT Provoz mobilní techniky zkouška 5
PST Provoz stacionární techniky zkouška 5
TZO Technika pro zpracování odpadů zkouška 6
TEPR Technologické projekty zkouška 2
WA Webové aplikace zkouška 6
WD Webový design zkouška 6

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:

 • Specializační předmět Informační systémy (alespoň 1 předmět z BIS, KICT, WA a WD),
 • Specializační předmět Programové vybavení počítačů (alespoň 1 předmět z JA, XML, PJJ, CPP, PAP a PRL),
 • Specializační předmět IS/ICT v zemědělství a potravinářství (alespoň 1 předmět z PRMZ, PST a PTE),
 • Specializační předmět IS/ICT odpadového hospodářství a ŽP (alespoň 1 předmět z EXIN, LOH a TZO),

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF


Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

B-EMAJ Economics and Management

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

Graduates will have developed a general overview of Economics and Company Management, and also specific managerial and economic competencies to ensure individual activities in the fields of business, production, financing and human resources. Graduates have knowledge of economic theory, management and marketing, finance, accounting and taxation, quantitative methods, IT and communication technologies etc. Graduates will be ready for independent and team work, they will have knowledge of quantitative methods to support their decisions, and basic statistical methods to process economic data, and also skills for effective work using modern program equipment. Graduates will be able to use their knowledge of theory and model applications in the fields of Economics and Management to create solutions to decision making problems and organization of work in companies.


Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

A professional or a general manager for the corporate or nonprofit organizations. Graduates are prepared for position in economic, marketing, finance, production department of management structure. Graduates ate ready to assist to top manager of huge firms of manages independently the smaller unit and firm sections. They can also occupy the position of economic specialist like consultants, advisors in in the field of business economics, management, marketing and finance Graduates of the program get the knowledge for effective management of small business enterprises and other medium size businesses.


Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to earn at least 180 ECTS credits. Passing all required and elective courses will earn to the student 142 ECTS credits. Student choses the track (SBMP or SBVA) courses during the studies. Rest of the ECTS credits to the required minimum of 180 ECTS credits student earns from all optional courses offered at the University. Recommended optional courses are listed below the study plan.

1. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
DSA Daňová soustava v AJ zkouška 5
MT1A Matematika I v AJ zkouška 5
MI1A Mikroekonomie I v AJ zkouška 6
PEKA Podniková ekonomika I v AJ zkouška 5
VA1A Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ zápočet 3
ZVSA Základy práva I v AJ zápočet 4
2. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
FTA Finanční trhy v AJ zkouška 6
IE1A Informatika pro ekonomy I v AJ zápočet 3
MA1A Makroekonomie I v AJ zkouška 6
MT2A Matematika II v AJ zkouška 6
OKAJA Obchodní jazyk - angličtina zkouška 2
SOCA Sociologie a sociální psychologie v AJ zkouška 3
VA2A Výpočetní technika a algoritmizace II v AJ zkouška 4
3. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
IE2A Informatika pro ekonomy II v AJ zkouška 5
MANA Management v AJ zkouška 5
MARA Marketing I v AJ zkouška 5
PRPA Obchodní právo v AJ zkouška 4
ST1A Statistika v AJ zkouška 6
SVF1A Světový jazyk - Francouzština 1 v AJ zápočet 2
ZSEA Základy světové a evropské integrace v AJ zkouška 5
4. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
EKM1A Ekonometrie I v AJ zkouška 5
FU1A Finanční účetnictví I v AJ zkouška 5
OOBA Obchodní operace I v AJ zkouška 5
PERA Personalistika v AJ zkouška 5
PNFA Podnikové finance v AJ zkouška 5
SVF2 Světový jazyk - Francouzština 2 zkouška 2
5. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
BSAA Bakalářský seminář v AJ zápočet 2
EMMA Ekonomicko-matematické metody v AJ zkouška 6
6. semestr
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
BP Bakalářská práce zápočet 8
MPSA Manažerská psychologie v AJ zkouška 4
OPMA Operační management v AJ zkouška 5
SBZ Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška 0
Skupiny předmětů pro celý plán
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů volitelných
TENA Energetika a technika v AJ zkouška 6
IZKA Informační zdroje a komunikace v AJ zkouška 5
KAPA Kancelářské aplikace v AJ zkouška 5
PRX Odborná praxe zápočet 6
PETA Společenská odpovědnost firem v AJ zkouška 5
UPZ1 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2 zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet 999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5 zápočet 999

Potřebuji podat žádost související se studiem.


Student volí z těchto specializací / Student can choose from these tracks


Státní bakalářská zkouška / State Bachelor Exam

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky / List of State Bachelor Exam topics.