Jak být přijat(á) bez přijímacích zkoušek?

Bakalářské studijní programy a obory

Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z předmětu Obecné studijní předpoklady Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO (link na https://www.scio.cz/nsz/). Od povinnosti konat OSP může být osvobozen uchazeč za (žádosti se podávají do 14. června 2019):

  • Maturitní známku z alespoň jednoho maturitního předmětu Matematika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika za 3 a lépe, pokud se hlásí do programu Inženýrská informatika, nebo Systémové inženýrství a informatika
  • úspěšné absolvování kurzu Informatika naostro (link na https://naostro.mendelu.cz), pokud se hlásí do programu Inženýrská informatika, nebo Systémové inženýrství
  • úspěšnou účast na studentské odborné soutěži (žádost se podává do 20. března 2019)
  • úspěšné absolvování vyšší odborné školy v oboru příbuzném studijnímu programu, do kterého se hlásí
  • jiný prokazatelný výjimečný odborný úspěch v oblasti příbuzné studijnímu programu, do kterého se hlásí

Navazující magisterské studijní programy a obory

Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z odborného předmětu. Od povinnosti konat zkoušku z odborného předmětu může být osvobozen uchazeč za (žádosti se podávají do 28. května 2019):

  • vynikající studijní průměr, pokud jde o studenta, nebo absolventa bakalářského studijního programu, na který navazuje studijní program, do kterého se hlásí
  • absolvování zahraničního studijního pobytu, praxe, nebo stáže delší než 30 dní, pokud jde o studenta, nebo absolventa bakalářského studijního programu, na který navazuje studijní program, do kterého se hlásí
  • jiný prokazatelný výjimečný odborný úspěch v oblasti příbuzné studijnímu programu, do kterého se hlásí