Jak být přijat(á) bez přijímacích zkoušek?

Bakalářské studijní programy a obory

Od povinnosti konat přijímací zkoušku může být osvobozen uchazeč za (žádosti se podávají do 2. prosince 2019 resp. 22. května 2020):

  • maturitní známku z alespoň jednoho maturitního předmětu Matematika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika za 3 a lépe, pokud se hlásí do informatického programu,
  • úspěšné absolvování kurzu Informatika naostro, pokud se hlásí do informatického programu,
  • úspěšnou účast na studentské odborné soutěži (žádost se podává do 8. listopadu 2019 resp. 22. května 2020),
  • úspěšné absolvování vyšší odborné školy v oboru příbuzném studijnímu programu, do kterého se uchazeč hlásí,
  • jiný prokazatelný výjimečný odborný úspěch v oblasti příbuzné studijnímu programu, do kterého se uchazeč hlásí.

Navazující magisterské studijní programy a obory

Od povinnosti konat přikímací zkoušku z odborného předmětu může být osvobozen uchazeč za (žádosti se podávají do 8. listopadu 2019 resp. 22. května 2020):

  • vynikající studijní průměr, pokud jde o studenta, nebo absolventa bakalářského studijního programu fakulty, na který navazuje studijní program, do kterého se uchazeč hlásí,
  • absolvování zahraničního studijního pobytu, praxe, nebo stáže delší než 30 dní, pokud jde o studenta, nebo absolventa bakalářského studijního programu fakulty, na který navazuje studijní program, do kterého se uchazeč hlásí,
  • jiný prokazatelný výjimečný odborný úspěch v oblasti příbuzné studijnímu programu, do kterého se uchazeč hlásí.