Praktické stáže – Bilaterální dohody

 

Podrobné informace o programu a jeho administraci naleznete na webových stránkách OMVI rektorátu, které je za administraci programu zodpovědné

Základní podmínky programu

 • student je v době výjezdu na zahraniční pracovní stáž zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského nebo doktorského studijního programu na PEF - prezenční, kombinované či distanční formy studia.
 • délka stáže je minimálně 1 měsíc (30 dnů) a maximálně 12 měsíců.
 • student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy.
 • stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.
 • výše poskytnutého grantu 15 000 Kč na měsíc (30 dní)

Přihlášení

Pro přihlášení na zahraniční stáž je nutné:

 • Přihláška - pouze v papírové podobě. Přihlášku včetně povinných příloh je nutné osobně přinést na Zahraniční oddělení fakulty do termínu stanoveném ve výběrovém řízení. Výběrové řízení se obvykle koná v říjnu, s realizací výjezdu v následujícím kalendářním roce. Je vždy vyhlášeno prostřednictvím hromadného emailu zasílaného všem studentům univerzity.
 • Motivační dopis - dodat motivační dopis v angličtině
 • Doklad o znalosti jazyka - na PEF probíhá jazykové testování všech přihlášených studentů
 • Training Agreement (pokud už student má stáž domluvenou) a informace o přijímací instituci

Kritéria výběru studentů PEF

 • Studijní průměr a ročník studia
 • Úroveň jazykových znalostí
 • Výběr instituce a motivaci studenta ke stáži na vybrané instituci

Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, které jsou na PEF nezbytnou součástí výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích.

Před odjezdem

 • Student si sám musí najít vhodného zaměstnavatele a domluvit se na náplni stáže, která musí odpovídat studovanému oboru.
 • Training Agreement - vyplnit a odevzdat na zahraničním oddělení fakulty dohodu o stáži. Na základě tohoto dokumentu bude pobyt zadán do UIS.
 • Návrh na vyslání - podat si návrh na vyslání v UIS a přinést ho ve dvou vyhotoveních na podpis na Zahraniční oddělení fakulty. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění).
 • Finanční dohoda - podepsat finanční dohodu na základě dodaného oboustranně podepsaného Training Agreementu a potvrzení o zaplacení pojištění
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Návrh na vyslání - návod

Po návratu

 • Traineeship Certificate - předložit potvrzení o absolvování stáže na přijímací instituci na Zahraniční oddělení fakulty a OMVI rektorátu (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Žádost o uznání stáže - podat žádost o uznání stáže (Portál studenta - Elektronické žádosti na studijní oddělení)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta - Moje studium - Moje zahraniční studium - Hodnocení zahraničního pobytu).

  

Kontakt na Zahraniční oddělení fakulty:

Ing. Kateřina Mlejnková

katerina.mlejnkova@mendelu.cz

+ 420 545 132 725

 

Kontakt na OMVI rektorátu:

 

bilateral-outgoing@mendelu.cz

+ 420 545 135 150