Základní podmínky

 

 • Délka pobytu: min. 3 měsíce, max. 12 měsíců
 • Grant: 15 000 Kč na měsíc
 • Odstudovat nejméně 3 odborné předměty,
 • Ph.D. studenti: odstudovat nejméně 1 odborný předmět a doložit potvrzení práce na dizertaci

Student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského, nebo doktorského studijního programu na PEF - prezenční, kombinované či distanční formy studia.

Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy (realizovány na úrovni fakulty).

Podrobné informace o programu a jeho administraci naleznete na webových stránkách OMVI  rektorátu, které je za administraci programu zodpovědný.

Přihlášení

 

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je zapotřebí přihlášku osobně doručit včetně povinných příloh:

 • Přihláška – na 1 přihlášku můžete uvést až 3 školy
 • Motivační dopis - dodat motivační dopis v angličtině
 • Doklad o znalosti jazyka - na PEF probíhá jazykové testování všech přihlášených studentů

 

Kritéria výběru studentů PEF

 • Předchozí studijní pobyt v Evropě (50 %)
 • Ročník studia (20 %)
 • Studijní průměr (10 %)
 • Úroveň jazykových znalostí nad B2 (10 %)
 • Výběr instituce a motivace studenta ke studiu na vybrané univerzitě (10 %)

Jazykové znalosti

 

Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Pro studenty, kteří nemají žádný certifikát prokazující úroveň jazykových znalostí, jsou zorganizovány jazykové testy. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc.

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zveřejněny výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity zasílá OMVI rektorátu.

Před odjezdem

 

 • Informační schůzka – povinná pro vyjíždějící studenty, koná se po ukončení VŘ, pořádá OMVI rektorátu.
 • Dokumenty vyžadované zahraniční univerzitou – zodpovědnost studenta.
 • Learning Agreement - vyplnit a odevzdat na Zahraniční oddělení fakulty smlouvu o předmětech, které bude student na partnerské univerzitě studovat. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
 • Letter of Acceptance - předložit potvrzení o přijetí na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude zadán pobyt do UIS
 • Návrh na vyslání - vyplnit v UIS a přinést ho ve dvou výtiscích na podpis na Zahraniční oddělení fakulty. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu. Na jeho základě bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění). Platba na pokladně.
 • Finanční dohoda – podepsat na OMVI rektorátu finanční dohodu. Je zapotřebí doložit trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance, potvrzení o zaplacení pojištění.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty)

 

Instrukce k vyplnění dokumentů

Learning Agreement - formulář

Learning Agreement - vzor

Návrh na vyslání - návod

Během pobytu

 

 • Changes to Learning Agreement - pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreementu
 • Vyplněný formulář student zasílá e-mailem na Zahraniční oddělení fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Za schválení Changes to Learning Agreement je zodpovědný student, nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.
 • Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!

 

 Changes to Learning Agreement - formulář

 Changes to Learning Agreement - vzor

Po návratu

 

 • Transcript of Records - předložit potvrzení o absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení fakulty (KOPIE) a OMVI rektorátu (originál).
 • Confirmation of Study Period - předložit potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu na Zahraniční oddělení fakulty a OMVI rektorátu
 • Žádost o uznání předmětů - podat elektronickou žádost na studijní oddělení o uznání předmětů za zahraničního studijního pobytu (Portál studenta - Elektronické žádosti na studijní oddělení)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS

 

 

Kontakt na Zahraniční oddělení fakulty:

Ing. Kateřina Mlejnková

katerina.mlejnkova@mendelu.cz

+ 420 545 132 725

 

Kontakt na Zahraniční oddělení rektorátu:

bilateral-outgoing@mendelu.cz

+ 420 545 135 030