CEEPUS

Program CEEPUS podporuje spolupráci mezi univerzitami ze středoevropského regionu: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Podrobné informace o programu CEEPUS je možné nalézt na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz nebo na platformě www.ceepus.info.

  • pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru,
  • postgraduální studenty
  • akademické pracovníky veřejných vysokých škol

Stipendium lze získat na mobilitu v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).


Provozně ekonomická fakulta je zapojena do sítí:

CIII-SK-0044-09-1415 Applied Economics and Management

CIII-SI-0215-87-1415 International CEEPUS Network of Administration, Economics and Organizational Sciences


Kontakt

Mgr. Ludmila Nepomucká
ludmila.nepomucka@mendelu.cz
+420 545 132 704

Administrativní a finanční koordinace programu na MENDELU (vyúčtování dotace na aktivity programu CEEPUS, výplaty stipendií pro přijíždějící účastníky programu, výplaty cestovného pro vyjíždějící účastníky programu)

Ing. Bohdana Čechová
+420 545 135 150
bohdana.cechova@mendelu.cz