Cena profesora Sojky a cena Tomáše Kotrby

Každý rok děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně uděluje zaměstnancům a studentům cenu profesora Sojky a cenu Tomáše Kotrby za mimořádný vědecký počin.

Oceňovaným vědeckým počinem je zejména:

  • vydání monografie nebo monografické kapitoly;
  • vydání vědeckého článku v časopise s impakt faktorem;
  • jiný mimořádný výsledek zařaditelný do Registru informací o výsledcích;
  • soubor výše uvedených výstupů.

Výsledek musí být prezentován jako výsledek dosažený na fakultě. Slavnostní předání cen děkanem fakulty probíhá u příležitosti každoroční fakultní konference Economic Competitiveness and Sustainability (ECOS).

Cenu profesora Sojky v předchozích letech získali:

prof. Milan Sojka, CSc.

23. března 1951 – 17. května 2009

Byl jeden z nejvýznamnějších ekonomických teoretiků v Česku. Od sedmdesátých let pracoval jako pedagog, později se stal vedoucím katedry institucionální ekonomie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působil také na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, ve studiích pokračoval v Itálii a v USA. Patřil k předním českým odborníkům na dějiny ekonomických teorií, zabýval se mimo jiné dílem Johna M. Keynese a jeho následovníků. Významně ovlivnil způsob výuky ekonomie v České republice po roce 1989, za vědecký přínos a publikační činnost obdržel Výroční cenu České společnosti ekonomické za rok 2008.


Cenu Tomáše Kotrby v předchozích letech získali:

Uděleno v za rok
2021 2020 Klára Baková
2020 2019 Jolana Stejskalová
2019 2018 Josef Scheuerlein
2018 2017 Vojtěch Olbrecht
2017 2016 Jana Laštůvková
2016 2015 Kateřina Krchnivá
2015 2014 Petr Koráb
Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D.

12. října 1980 – 29. září 2011

Dr. Tomáš Kotrba pracoval jako lektor a výzkumný pracovník na Ústavu managementu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Jako lektor byl populární také na Vysoké škole ekonomické ve Znojmě a na dalších školách. Jako talentovaný vědec a autor publikoval řadu vědeckých prací a studií. Přes svůj mladý věk už byl autorem mnoha knih a monografií zaměřených hlavně na moderní vzdělávací strategie a metody. Jeho knihy jsou vysoce respektované a populární mezi vysokoškolskými i středoškolskými učiteli. Jeho kariéra skončila náhlým a neočekávaným koncem, když tragicky zahynul při nehodě při budování offshore univerzitního kampusu v Nikaragui. Nikdy na něj nezapomeneme.