Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS). Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky (vzorový přijímací test Informatika).
 • Termín přijímací zkoušky: od 12. do 30. dubna 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 28. března 2021 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 13. června 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu.
 • Zápisy do studia: od 21. června do 16. července 2021.


Bakalářské studium s počátkem od února 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 8. listopadu 2020 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS).
 • Termín přijímací zkoušky: od 1. do 4. 12. 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 8. listopadu 2020.
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 4. ledna 2021). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 8. listopadu 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu.
 • Zápisy do studia: od 11. do 15. ledna 2021.

Bakalářské studijní programy


prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz