Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od února 2022

  • Termín podání přihlášky: nejpozději do 14. listopadu 2021 (přihláška ke studiu).
  • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
  • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS).
  • Termín přijímací zkoušky: od 1. do 3. prosince 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů.
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 14. listopadu 2021.
  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 4. ledna 2021). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 3. prosince 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu.
  • Zápisy do studia: od 10. do 14. ledna 2022.

Bakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením pouze s počátkem od letního semestruBakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením s počátkem od zimního semestru


prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi